Stadhuis in het groen tegen de doodstraf

✳️ Zaterdag 30 november verlicht Stad Antwerpen het stadhuis in het groen. Dit in kader van de achttiende internationale actiedag ‘Cities For Life – Steden tegen de doodstraf’ die plaatsvindt op 30 november.

✳️ Op verschillende plaatsen in de wereld worden er markante gebouwen symbolisch in het groen, de kleur van de hoop, uitgelicht. Antwerpen verlicht op zaterdag 30 november van 17 tot 24 uur het stadhuis op de Grote Markt.

De symboliek van de actie verwijst naar de eerste afschaffing van de doodstraf door een moderne staat, met name het Groothertogdom Toscane, op 30 november 1786.

✳️ Het stadsbestuur engageert zich al sinds 2002 om jaarlijks, in samenwerking met de gemeenschap Sant’Egidio, een gebouw in Antwerpen uit te lichten. Eerder werden al de kathedraal, het Steen, het stadhuis en het standbeeld van Brabo en het MAS uitgelicht.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️ Thomas H.

Artiestenmis in Sint Carolus Borromeus

🔸Naar jaarlijkse gewoonte verzorgt nu zondag de Koninklijke Jachthoornkring “Jagermeesters van Sint-Hubertus” uit Brasschaat de muziek tijdens de Artiestenmis in de prachtige Carolus Borromeuskerk. Dit levert telkens een bijzonder spektakel op, dat door velen wordt gewaardeerd. Iedereen welkom!

📯 Een greep uit het programma 📯

De Koninklijke Jachthoornkring “Jagermeesters van Sint-Hubertus” spelen buiten voor de kerk: “la Saint-Hubert”. Bij het begin van de Eucharistieviering “Introitus Cantin”

Na de 1ste lezing “Sanctus Oudot”

Tijdens de Offerande “Kyrie Tyndare”

Bij de Communie “Le Pont de l’Arche”

En bij het einde van de Eucharistievieringen “La Marche des Cerfs”

ℹ️

Zondag 1 december om 11:30 uur

Sint Carolus Borromeuskerk.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.

Wijziging parkeertarieven vanaf 1 januari

🔸Het college keurde vandaag het principe goed dat vanaf 1 januari 2020 de parkeertarieven in Antwerpen aangepast zullen worden. Het aangepaste retributiereglement wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast rolt de stad in de loop van 2020 nog andere aanpassingen rond het parkeerbeleid uit. Zo keurde het college vandaag het principe goed dat enkele tariefzones aangepast en uitgebreid worden om de zones duidelijker en leesbaarder te maken, en dat de grenzen van de bewonerszone Historisch Centrum uitgebreid worden.

Om de parkeerdruk in Antwerpen te verlagen, neemt de stad verschillende maatregelen. Zo werd sinds 1 april 2019 bewonersparkeren in de 20ste-eeuwse gordel en de wijken buiten de Antwerpse Ring ingevoerd.

Een andere belangrijke pijler van het parkeerbeleid is het tariefbeleid. Het college besliste vandaag de tarieven voor de verschillende zones en het retributietarief vanaf 1 januari 2020 aan te passen. De laatste indexatie van de parkeertarieven vond plaats in 2013. Een benchmark gaf aan dat er in Antwerpen, in vergelijking met andere Vlaamse en internationale steden, geen hoge parkeertarieven gelden. Zelfs na aanpassing van de tarieven blijft dit het geval.

Door de tarieven te actualiseren, zorgt de stad Antwerpen er voor dat het voor middellange en langparkeerders interessanter wordt om niet op straat te parkeren. Zo wordt het voor bewoners en kortparkerende bezoekers makkelijker een parkeerplaats op straat te vinden en daalt de parkeerdruk.

👨🏻‍✈️ Het bedrag van een retributie wordt verhoogd worden van 30 euro naar 39 euro. De voormelde tarieven zijn inclusief 21% btw.

Andere maatregelen

🔸Naast het actualiseren van de tarieven zal de stad Antwerpen in de loop van 2020 ook andere maatregelen uitrollen in verband met het parkeerbeleid.

Aanpassen grenzen bewonerszone Historisch Centrum

🔸Op basis van meldingen van buurtbewoners stelde de stad vast dat de buffer van de bewonerszone Historisch Centrum in het noorden te beperkt is om een vrije parkeerplaats op wandelafstand van de woonst te garanderen. Vanaf 1 januari zal de buffer van de bewonerszone een stuk uitbreiden met volgend gebied:

• Brouwersvliet en deel Oudeleeuwenrui tot en met Generaal Belliardstraat;

• Generaal Belliardstraat;

• Klapdorp.

Tariefzones

🔸Verder worden in de loop van 2020 ook enkele tariefzones aangepast en uitgebreid om de situatie duidelijker en leesbaarder te maken.

• Rode zone uitbreiden

De rode zone wordt zo uitgebreid dat er een consequent parkeerbeleid ontstaat in het gebied binnen de Leien, de buurt rond het station Antwerpen-Centraal en de Montevideowijk en Cadixwijk op het Eilandje. Concreet betekent dit het volgende:

o De wijken Zuid en Nieuw Zuid worden toegevoegd aan de rode zone (na de opening van parking Steendok).

o Op het Eilandje worden de Montevideowijk en de Cadixwijk toegevoegd aan de rode zone. Deze zone sluit zo beter aan bij de binnenstad. Voor langparkeerders zijn parkings Rijnkaai en Godefriduskaai op loopafstand aanwezig.

o Enkele straten rond het station Antwerpen-Centraal, waar momenteel de lichtgroene zone geldt, worden toegevoegd aan de rode zone. Zo zal in de volledige bewonerszone aan het station één tarief gelden. De straten ten westen van de Provinciestraat worden toegevoegd aan de rode zone. De Provinciestraat zelf en de straten ten oosten vallen onder het donkergroene regime.

• Aanpassen groene zone

o In de volledige wijk Zurenborg zal het betalend parkeren gelden tot 22 uur. Dit was nu enkel in een deel van de wijk het geval. Met de aanpassing geldt dezelfde regeling voor de volledige bewonerszone Zurenborg. Enkel de parking aan de Vlijtstraat valt niet mee onder dit regime. In de straten rond het station van Berchem blijft wel het lichtgroene tarief gelden om daar geen overdruk van pendelaars te creëren. In de rest van Zurenborg blijft het donkergroene tarief gelden en is een dagticket dus nog steeds mogelijk.

o De twee beperkte lichtgroene zones rond het nieuwe en oude justitiepaleis worden mee opgenomen in de grotere donkergroene zone. Op die manier behoren de bewonerszones Harmonie – Brederode – Markgrave en Klein Antwerpen volledig tot de donkergroene zone.

o Op het Eilandje wordt het Kempeneiland toegevoegd aan de donkergroene zone. Op deze manier geldt er ook bewonersparkeren. In deze zone was er nog geen bewonersparkeren. Deze toevoeging komt de leesbaarheid voor gebruikers ten goede.

• Gele zone aanpassen in de omgeving van de Herentalsebaan

In de Herentalsebaan geldt momenteel het winkelstraatprincipe. Met deze parkeerregeling wil de stad Antwerpen inzetten op kortparkeerders, zodat er meer rotatie is op die parkeerplaatsen en dus bezoekers van de handelszaken snel en eenvoudig een vrije parkeerplaats kunnen vinden. ’s Avonds en op zondag zijn deze plaatsen dan weer optimaal beschikbaar voor bewoners. Deze zone wordt lichtjes uitgebreid met:

o de twee bestaande pocketparkings zodat ook hier volop kan worden ingezet op kortparkerende bezoekers;

o parking begraafplaats. Deze parking staat momenteel namelijk vaak vol met langparkerende bezoekers en bewoners die niet op de begraafplaats moeten zijn waardoor bezoekers van de begraafplaats hier niet kunnen parkeren.

• Blauwe zone, omgeving Sportpaleis

o Carettestraat en Vaartkaai worden uit de blauwe zone gehaald. Omdat een verhoogde parkeerdruk op sommige momenten er niet tot overlast leidt, is het niet nodig om er parkeren voor meer dan twee uur te ontmoedigen. In deze straten zal het beperkt parkeren in tijd dus vervallen.

• Uitbreiden roze zone

o De wijk Zwarte Arend in het district Deurne wordt toegevoegd aan de roze zone. Heel wat bezoekers omzeilen het parkeertarief door aan deze kant van de Ruggeveldlaan te parkeren waardoor bewoners veel moeite hebben om een parkeerplaats te vinden. Ook de andere straten in het district Deurne, waar deze problematiek zich stelt, worden toegevoegd aan de roze zone. Er worden ook afspraken gemaakt met de gemeente Borsbeek.

o De situatie aan de luchthaven van Deurne is minder evident, daar loopt de stadsgrens met de stad Mortsel over de Saffierstraat en de Vosstraat. Deze delen van straten kunnen dus niet zomaar toegevoegd worden aan de roze zone. Er zal bekeken worden met de stad Mortsel wat de mogelijkheden zijn om de zone sluitend te maken over de stadsgrenzen heen.

o De roze zone in de Oogststraat in het district Berchem wordt uitgebreid tot aan de stadsgrens met de stad Mortsel, aangezien Mortsel een blauwe zone heeft tot aan zijn stadsgrens en de huidige roze zone slechts tot aan het kruispunt met de Karmelietenstraat geldt. Hierdoor is er nu een deel van de Oogststraat waar nog vrij parkeren geldt. De bewoners van dit deel hebben veel overlast van langparkerende bezoekers en werknemers die de twee zones met beperkt parkeren proberen te vermijden.

o Bij de uitbreiding van het bewonersparkeren in de 20ste-eeuwse gordel werd gekozen om overal, behalve in enkele winkelstraten, het roze tarief in te voeren om zo een consequent en eenduidig parkeerbeleid te creëren. In de omgeving van de Bredabaan gold er echter al bewonersparkeren aan het oranje tarief (behalve op de Bredabaan zelf waar het gele tarief geldt aangezien hier het winkelstraatprincipe actief is). Om dit gelijk te trekken met de andere gebieden in de 20ste-eeuwse gordel, wordt beslist om het oranje tarief rond de Bredabaan om te vormen naar het roze tarief.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.

Bart De Wever slijpt laatste facet van ‘t Steentje

🔸In mei van dit jaar vierde de Antwerpse diamantsector de 100ste verjaardag van de briljant. In 1919 stelde de Antwerpse ingenieur Marcel Tolkowsky immers voor het eerst wetenschappelijk vast hoe de perfecte briljant geslepen wordt. Deze verjaardag werd gevierd met een straatfeest en was ook het startschot van een uniek project: ’t Steentje. De diamantsector liet één diamant slijpen door 57 bekende en minder bekende Antwerpenaren, één persoon voor elk facet van de klassieke briljant. De eer voor het laatste facet was weggelegd voor Burgemeester Bart De Wever. Hij sleep zijn facet vandaag op de Grote Markt.

Al 56 slijpers gingen burgemeester Bart De Wever voor. Het eerste facet van de steen werd geslepen door Constantinus ‘Stan’ Hunselmans, die zijn geboortejaar deelt met de briljant. Intussen slepen onder andere ook Minister Philippe De Backer, Jean-Marie Pfaff, Suske en Wiske, Natalia, Anne Chapelle en heel wat anderen een facet van ’t Steentje. Vandaag sloot de Antwerpse burgemeester het rijtje af.

Als ’t Steentje volledig afgewerkt is, wordt het verwerkt in een kunstwerk dat tentoongesteld zal worden in het diamantmuseum DIVA. Alle slijpers zullen uitgenodigd worden voor de onthulling van dit kunstwerk tijdens een feestelijke receptie. Ook de aftermovie waarin alle slijpers schitteren, zal op de receptie in première getoond worden.

De 57 slijpers van ’t Steentje :

1. Pieter Bombeke – Antwerps Meesterslijper
2. Gabi Tolkowsky – Neef van Marcel Tolkowksy
3. Bart De Wever – Burgemeester Antwerpen
4. Cathy Berx – Gouverneur Provincie Antwerpen
5. Ludo Van Campenhout – Schepen voor Diamant
6. Philippe De Backer – Minister van Digitale Agenda, Telecom & Post
7. Jo De Backer – CEO NIKO (bedrijf viert ook 100-jarig bestaan in 2019)
8. Erik Michiels – CEO Bentley Antwerpen (bedrijf viert ook 100-jarig bestaan in 2019)
9. Jacques Vandermeiren – CEO Haven van Antwerpen
10. Stan Hunselmans – 100-jarige
11. Corry Verbruggen  François – 100-jarige
12. Mevr. De Roover  Pincket – Diamanten koppel
13. Dhr. De Rooer  Pincket – Diamanten koppel
14. Mevr. De Witte  Legiers – Briljanten koppel
15. Dhr. De Witte  Legiers – Briljanten koppel
16. Feriel Zerouki – De Beers Group
17. Sergey Panchekhin  Alrosa
18. H.E. Mr. Manelisi Genge – Ambassadeur Zuid-Afrika
19. H.E. Mr. Kaire Munionganda Mbuende – Ambassadeur Namibië
20. H.E. Mr. Olivier Nicoloff – Ambassadeur Canada
21. Stéphane Fischler – Voorzitter WDC
22. Anne Chapelle – Antwerps modeonderneemster
23. Annemie Turtelboom  Lid van de Europese Rekenkamer
24. Matthias De Caluwé – Horeca Vlaanderen
25. Eva Olde Monnikhof – Directeur diamantmuseum DIVA
26. Kaat Debo – Directeur Antwerps Modemuseum
27. Jean-Marie Pfaff  Voormalig wereldkeeper
28. Ludo Dielis – Voormalig wereldkampioen driebanden
29. Delfine Persoon – Wereldkampioen boksen
30. Anne Zellien – DnA Collectie 2017
31. Nico Taeymans – DnA Collectie 2018
32. Margaux Spruyt – DnA Collectie 2019
33. Gilles Van Gestel – DnA Collectie 2019
34. Tanguy Ottomer  Beroepsantwerpenaar
35. Anne Seutin – Del Rey
36. Sven Dekleermaecker – Brouwerij De Koninck
37. Luc Dierikx – Antwerpse snorrenclub
38. Anthony Peersman – Brilliant Clothing
39. Lior Refealov – Voetballer RFCA
40. Alexis De Sart – Voetballer RFCA
41. Richie De Laet – Voetballer RFCA
42. Natalia – Zangeres
43. Paul Ambach – Zanger
44. Suske – Stripfiguur
45. Wiske  Stripfiguur
46. Johan Van Baelen – Journalist Gazet van Antwerpen
47. Sandy Ceulemans – Stad Antwerpen
48. Stephano De Pascal  FEDERORAFI
49. Harriet Kelsall  NAJ
50. Laurence Chevillion  UFBJOP
51. Marie-Christine Heeren – Ars Nobilis
52. Emile Elasha – Coöperatieve Congo
53. Geraldine Sanders – Winnares wedstrijd DIVA
54. Sarah Ceulemans – Winnares wedstrijd DIVA
55. David Bongartz – Winnaar wedstrijd DnA
56. Joseph Steinmetz – Winnaar wedstrijd DnA
57. Alexander Dayekh – Winnaar wedstrijd DnA

Stadhuis in blauw voor Wereld Diabetes Dag

🔹Donderdag 14 november, van 17 uur tot middernacht, krijgt het Antwerpse stadhuis een blauwe kleur. Het gebouw wordt uitgelicht om de Wereld Diabetes Dag van de Verenigde Naties onder de aandacht te brengen.

Over de hele wereld worden markante gebouwen rond het tijdstip van Werelddiabetesdag, 14 november, uitgelicht in het blauw, de kleur van de diabetescirkel. Zo ook in Antwerpen waar het stadhuis op donderdag 14 november blauw kleurt van 17 uur tot middernacht. De stad wil op die manier de aandacht vestigen op de wereldwijde diabetesproblematiek, die ook Antwerpenaren treft.

Eerder werden al het stadhuis, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Den Bell en het MAS belicht voor de Wereld Diabetes Dag.

Wereld Diabetes Dag

🔹In december 2006 hebben de Verenigde Naties een resolutie over diabetes en de Wereld Diabetes Dag als officiële VN-dag goedgekeurd. Deze resolutie vormde de eerste mijlpaal van een ambitieuze campagne van IDF, de ‘International Diabetes Federation’, om de wereldbevolking bewuster te maken van diabetes en de ernstige complicaties ervan.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.