Waterkeringspoorten gesloten

🔸Door het stormtij op de Schelde sloten stad en Brandweer Zone Antwerpen maandag om 14.30 uur de waterkeringspoorten. In de loop van dinsdagochtend gaan ze weer open. Het water kwam maar net over de blauwe steen, de achtergebleven wagens ondervonden geen schade.

De parkings oprijden is nog niet mogelijk. Wie bij gesloten waterkeringspoorten de parkeerterreinen af wil rijden, gebruikt de aangeduide nooduitritten. De hulpdiensten raden af om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.

Dinsdag 11 februari

Ook voor dinsdagochtend 11 februari worden nog hoge waterstanden voorspeld. Daarom gaan de waterkeringspoorten pas weer open in de loop van de ochtend.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.

Toerisme in Antwerpen blijft gezond groeien

2019 was voor Antwerpen een geslaagd toeristisch jaar, met 13,1 miljoen dag- en 3,8 miljoen verblijfstoeristen. De cijfers van 2019 liggen daarmee lager dan die van 2018, dat met de organisatie van het Barokjaar een absoluut topjaar was. De attracties, rondleidingen en cruises draaiden vorig jaar op volle toeren, en ook 2020 belooft een goedgevuld jaar te worden.

Onderstaande cijfers geven een beeld van het afgelopen toeristisch seizoen in Antwerpen.

Dagtoerisme

🔸Op basis van mobiele datatellingen werden ruim 13,1 miljoen dagtoeristen geteld, dat is 5,2% minder dan in Barokjaar 2018 en een evenaring van de cijfers van 2017. De maand juni had dankzij een sterk Pinksterweekend de grootste stijging met 19,88%. Ruim 61,1% van de dagtoeristen waren Belgen. Van de internationale bezoekers kwam 51,6% uit Nederland, 9,1% uit Frankrijk en 8,7% uit Duitsland.

Verblijfstoerisme

🔸Het verblijfstoerisme deed het goed met 3,8 miljoen bezoekers. Antwerpen blijft vooral erg in trek bij bezoekers uit Nederland (36,4%), Duitsland (11,4%), het Verenigd Koninkrijk (9,7%) en Frankrijk (8,1%). 

Het voorbije jaar was er een gemiddelde hotelkamerbezettingsgraad van 73,9%. Hij lag het hoogst in de maanden mei en oktober, met pieken van respectievelijk 80,9% en 80,5%. Tijdens deze maanden vonden enkele grote congressen plaats in de stad zoals het ‘IMEC Technology Forum – Future Summits’ en het ‘World Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain’.  

De gemiddelde kamerprijs bedroeg 94,89 euro, een stijging van 1,6%. De duurste maanden waren mei en juni, waarin de gemiddelde kamerprijs respectievelijk 102,11 en 100,96 euro bedroeg.

Attracties

🔸De 24 attracties opgenomen in de bezoekersbarometer kenden een sterk jaar. Het attractiebezoek steeg met 3,5% tegenover 2018. Helemaal bovenaan prijkt ZOO Antwerpen met ruim 1,17 miljoen bezoekers (+2,17%). Andere uitschieters zijn het Museum Mayer van den Bergh, dat met de terugkeer van de Dulle Griet heel wat bezoekers over de vloer kreeg (+96%); het Rubenshuis waar de gerestaureerde portiek en tuinpaviljoen opnieuw staan te schitteren (+6,44%); het FOMU dat scoorde met de expo van Stephan Vanfleteren (+23%) en het Museum Plantin-Moretus dat in 2019 met een sterke programmatie uitpakte (+17%). Ook Chocolate Nation heeft zijn start niet gemist: op minder dan een jaar tijd kwamen 132.500 bezoekers een kijkje nemen.  

Rondleidingen

🔸In 2019 reserveerde Visit Antwerpen 9.446 rondleidingen voor in totaal 142.000 bezoekers (-12,68%). De klassieke stadswandeling ‘De Sinjoren heten u welkom’ was met 1.651 rondleidingen weer de populairste uit het aanbod. Hierna volgen de rondleidingen ‘Red Star Line – via Antwerp’ (893) en ‘Rubenshuis – Palazzo aan de Schelde’ (489). België blijft met voorsprong de grootste herkomstmarkt, gevolgd door Duitsland en Nederland. 

Infobalies

🔸Aan de toeristische infobalies van Visit Antwerpen passeerden in totaal 365.885 bezoekers. Vooral Belgen, Nederlanders en Spanjaarden kwamen er langs. De brandstore in het Centraal Station, die in 2018 opende, bewijst zijn nut. De omzet door verkoop van toeristische producten (streekproducten, gadgets, souvenirs) in beide bezoekerscentra samen bedroeg meer dan het driedubbele van de voorbije jaren. De best verkochte producten zijn o.a. de toeristische infogids ‘Visit Antwerp Guide’, de ATV Wandelrally, Chocoladepas en Pateekespas.

Antwerp City Card

🔸Vorig jaar werden in totaal 7.770 Antwerp City Cards verkocht, goed voor een stijging van 11%. De 24-urenkaart blijft het meest populair, maar de verkoop van de 48- en 72-urenvarianten zit in de lift.

Vooral Duitsers, Nederlanders en Fransen kochten een City Card. Opvallend is ook dat de 24-urenkaart erg in trek is bij de Japanse bezoekers. De populairste attractie met de kaart was de Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal (5.713 bezoekers), gevolgd door het Rubenshuis (4.959) en het MAS (3.755) .

Cruises ⚓️

🔸Het afgelopen cruiseseizoen was uitstekend: 33 zee- en 887 riviercruises, goed voor ruim 147.372 passagiers, meerden aan. Voor 2020 tekent een gelijkaardig cijfer zich af, met nu reeds 41 bevestigde aanlopen van zeecruises en 751 riviercruises. Ongetwijfeld zullen er nog bijkomen, waarmee 2020 het aantal cruises van 2019 zal evenaren. Vandaag kwam de AÏDAcara als eerste cruiseschip van dit seizoen aan in Antwerpen.

Positief voor lokale economie

🔸Uit het recente bewonersonderzoek van Toerisme Vlaanderen blijkt dat 71% van de Antwerpenaars aangeeft fier te zijn op zijn stad, dankzij het toerisme. “Toerisme zorgt daarnaast ook voor een economische meerwaarde”, stelt schepen voor toerisme en middenstand Koen Kennis. “Het aantal jobs blijft jaar na jaar stijgen. Momenteel zijn er in Antwerpen ongeveer 16.000 mensen aan het werk in de toeristische sector. Bezoekers aan onze stad laten ook flink wat geld achter. Uitgaande van de gemiddelde uitgaven van een verblijfstoerist besteedden ze vorig jaar ongeveer 393 miljoen euro. De impact van het toerisme in Antwerpen blijft dan ook een positief verhaal.”

Vooruitblik 2020

2020 belooft een goed gevuld toeristisch jaar te worden. De belangrijkste evenementen:

World’s 50 Best Restaurants

🔸Na New York, Melbourne, Bilbao en Singapore strijkt dit jaar van 30 mei tot 3 junihet culinaire event ‘The World’s 50 Best Restaurants’ neer in Antwerpen. Geen betere plek om deze Oscars van de gastronomie te verwelkomen dan de culinaire hoofdstad van Vlaanderen.

AntwerpPhoto

🔸De tweede editie van AntwerpPhoto (27 juni tot 27 september) belooft met vier tentoonstellingen, een festivalweek en een satellietprogramma in verschillende kunstgalerijen weer een hoogfeest voor elke fotografieliefhebber te worden.

World Choir Games

🔸Aan het begin van de zomer nemen de World Choir Games, het grootste zangevenement ter wereld, van 5 tot 15 juli de stad over. Daarvoor komen maar liefst 572 koren uit 70 landen en 5 continenten naar Antwerpen. Koen Kennis: “In totaal gaat het om een indrukwekkende 23.220 deelnemers, koorleden met hun entourage inbegrepen. Die zullen voor een prachtige dynamiek zorgen in de stad, en ook een impuls geven aan de toeristische sector.”

SuperNova

🔸Het technologiefestival SuperNova vindt van 8 tot 11 oktober voor de tweede maal plaats op het Eilandje. SuperNova wil zowel professionals als het grote publiek tonen hoe bedrijven en het dagelijks leven de volgende jaren zullen evolueren dankzij deze technologieën van de toekomst.

Heropening Het Steen 🏰

🔸Antwerpen kan ook uitkijken naar de feestelijke heropening van Het Steen, het oudste gebouw van de stad, eind 2020. Visit Antwerpen verwelkomt vanaf dan toeristen in het bezoekerscentrum, terwijl cruisepassagiers ontschepen in de fonkelnieuwe cruiseterminal. Via een belevingsparcours kan iedereen op een interactieve manier kennismaken met Antwerpen vooraleer zelf de stad in te trekken.

Aanpassingswerken rioleringsinfrastructuur in functie van uitbreiding Royerssluis gestart

🔸Vanmorgen heeft Water-link i.s.m. Aquafin het officiële startschot gegeven voor de grootschalige aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur van stad Antwerpen grenzend aan het Havengebied. Die zijn nodig in het kader van de toekomstige renovatie van de Royerssluis, die verlengd en verbreed zal worden.

“De renovatie van de Royersluis is een uiterst belangrijke investering om het aandeel van de binnenvaart in het achterlandvervoer van de haven nog verder te doen stijgen. Met de aankomende wegenwerken in en rond Antwerpen zal de binnenvaart immers van onschatbare waarde zijn voor het bereikbaar houden van onze stad en haven”, stelt schepen van de haven Annick De Ridder.

Het huidige pompstation Royersluis, dat momenteel in de toekomstige uitbreidingszone van de sluis ligt, wordt afgebroken en er wordt een nieuw afvalwaterpompstation gebouwd aan de Mexicostraat. Ook het pompstation ter hoogte van de Siberiastraat wordt vervangen door een nieuw vijzelgemaal aan de Droogdokken. Om het afvalwater van het nieuwe pompstation aan de Mexicostraat af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, wordt een persleiding aangelegd onder het Kattendijkdok.

“De investering van maar liefst 23 miljoen EUR voor dit project maakt duidelijk dat de oplossing voor de afvoer van water geen eenvoudige zaak is”, zegt voorzitter André Gantman van water-link. “We gaan met water-link in de volgende jaren nog zo’n 300 miljoen EUR investeren in riolen. De klimaatwijziging maakt dat we nu en in de toekomst anders moeten omgaan met water: soms is er te weinig, dan weer te veel. Veiligheid bij wateroverlast staat hierbij voorop. We willen allemaal droge voeten houden, en daarvoor gaat de realisatie van dit project in de toekomst zorgen voor een groot deel van de stad.”

De nieuwe rioleringsinfrastructuur zal instaan voor het transport van regen- en afvalwater van de binnenstad en enkele aangrenzende districten, en kadert tevens in de bescherming van de stad tegen overstromingen, zoals voorzien in het Sigmaplan. Jan Goossens, CEO van Aquafin, verduidelijkt: “Het vijzelgemaal dient om water op te vijzelen naar een hoger gelegen punt en vervangt het huidige pompstation. Het zal instaan voor het transport van regenwater, dat via de ruien vanuit de binnenstad en enkele randgebieden wordt aangevoerd en naar de Schelde getransporteerd moet worden.

Het nieuwe afvalwaterpompstation aan de Mexicostraat moet het afvalwater vanuit de binnenstad via een persleiding richting de waterzuivering van Antwerpen Zuid verpompen. Deze persleiding zal door een grote gestuurde boring onder het Kattendijkdok door aangelegd worden”.

Het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis zal bestaan uit 4 grote vijzels. Elke vijzel kan een debiet van 2 m³/s verpompen, wat betekent dat de volledige installatie een maximaal debiet van maar liefst 8.000 liter water per seconde kan verwerken. Het vijzelgemaal bevindt zich deels ondergronds en deels bovengronds. In het ontwerp is ook een bypass voorzien die regenwater bij laag tij gravitair laat afwateren naar de Schelde i.p.v. dat het opgevijzeld moet worden, waardoor energie bespaard kan worden.

De aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur zullen in totaal ongeveer twee jaar duren en worden uitgevoerd door aannemer BESIX. Jan Hannes, Manager Uitvoering van BESIX Infra, licht toe: “BESIX zal instaan voor de betonwerken, Van den Berg voor de persleidingen (gerichte boringen) en BESIX Infra voor de omleiding van de wegenissen en de rioleringswerken. Aan het einde van de bouwfase zal BESIX Environment, een interne afdeling van BESIX die zich toelegt op de ontwikkeling van zijn environmental contracting activiteiten, starten met de elektromechanische uitrusting van het vijzelgemaal. Ons plan van aanpak op het vlak van beheer van planning, risico’s, veiligheid en milieu was doorslaggevend. Het feit dat de opdrachtgever zich maar tot één aanspreekpunt hoeft te richten is ten slotte in ons voordeel uitgevallen bij de aanbestedingsprocedure.”

Om de hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fasen uitgevoerd. Vanaf maart 2020 zal het aantal rijbanen tussen de Siberiabrug en de Lefebvrebrug (werfzone 2b) gereduceerd worden om de koker tussen de huidige ruien en het nieuwe vijzelgemaal aan te leggen. Na de aanleg van de kokers wordt een definitieve omleidingsweg gerealiseerd. Hier zal het verkeer gebruik van maken tijdens de aansluiting van de bestaande ruien op de nieuwe koker. Doorgaand verkeer blijft steeds in beide richtingen mogelijk.

Aan de Mexicostraat (werfzone 1) zullen fietsers tussen de Kambalastraat en de Straatsburgbrug tijdelijk naar één kant (westzijde) van de weg omgeleid worden. Deze omleiding wordt voorzien vanaf de tweede helft van februari.

Ter hoogte van het kruispunt tussen de Droogdokkenweg, de Siberiastraat en de Oosterweelsteenweg (werfzone 3) starten in dezelfde periode voorbereidende werken. Hiervoor zal één baanvak ingenomen worden. Doorgaand verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, al zal dat tijdelijk over één rijvak zijn. De werken in deze zone zijn nodig om de aansluiting van een nieuwe persleiding op de bestaande leiding te kunnen maken. In een tweede fase zal hier een tijdelijke wegverbreding aangelegd worden om de effectieve koppeling van de persleiding te realiseren.

Elke dag angst. V-bommen op Antwerpen

MAS zoekt voorwerpen, verhalen, documenten en foto’s

🔸Op het einde van de Tweede Wereldoorlog was Antwerpen het doelwit van hevige V-bomaanvallen vanuit Duitsland. Op enkele maanden tijd lag een groot deel van de stad in puin en vielen er duizenden slachtoffers. Vanaf 27 maart 2020 geeft het MAS aandacht aan dit deel van de stadsgeschiedenis met de focus-expo ‘Elke dag Angst’ in het paviljoen naast het MAS.

vrijdag 27 maart 2020 tot zondag 31 mei 2020 van 10:00 tot 17:00

September 1944: De Duitse bezetting van Antwerpen is voorbij en het Duitse leger lijkt teruggedrongen uit België. Maar tussen oktober 1944 en maart 1945 wordt de stad maandenlang geteisterd door aanvallen met V1- en V2-bommen vanuit Duitsland en Nederland. De Duitsers willen de haven stilleggen om de opmars van de geallieerden tegen te gaan, maar veel van de bommen komen op de stad terecht. Er vallen meer dan 4000 doden, vooral burgers. Geen enkele wijk blijft gespaard.

Binnenkort staat deze periode centraal in een mini-expo het MAS-paviljoen. Van 27 maart tot en met 1 juni 2020 kun je aan de hand van foto’s, getuigenissen en kaartmateriaal bekijken waar de bommen zijn gevallen en welke littekens ze hebben nagelaten. En je komt te weten hoe een V-bom eruit zag, want het MAS stelt er één tentoon uit de eigen collectie. Het gaat om een schenking van de Amerikaanse generaal Clare H. Armstrong aan de stad Antwerpen.

Heb je nog een voorwerp of verhaal dat je wilt delen?

🔸Niet alle verhalen uit die tijd zijn opgetekend. Er liggen waarschijnlijk nog heel wat schatten op zolder van je (groot)ouders die dit deel van de Antwerpse geschiedenis documenteren. Vanaf mei 2020 gaat het MAS op zoek naar erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog met een inzameljaar in alle Antwerpse wijken. Dat past in de voorbereiding van de MAS-expo over de Tweede Wereldoorlog die opent in 2023. Heb je voorwerpen, verhalen, documenten of foto’s die volgens jou belangrijk zijn om te bewaren? Stuur dan een mailtje naar mas@antwerpen.be of hou de website goed in de gaten voor meer informatie.

Deze focus-expo is een realisatie van het MAS in samenwerking met het Stadsarchief Antwerpen in het kader van Antwerpen Herdenkt.