Bisdom Antwerpen biedt nabestaanden mogelijkheid overleden familielid te gedenken

🔸De lockdownmaatregelen maken het vandaag onmogelijk om op een normale manier afscheid te nemen van een overleden familielid. Een kerkelijke uitvaart mag bijvoorbeeld slechts door vijftien personen worden bijgewoond. Nochtans is een degelijk rouwproces uitermate belangrijk. Daarom neemt het bisdom Antwerpen vanaf deze week het initiatief om de namen van een overleden familielid biddend te noemen via de internetkanalen van het bisdom.

©️Thomas Heuser

Als teken van solidariteit met rouwende families en kennissen zullen we in de komende weken elke zaterdag aansluitend op de mis van 10 uur een gebedsmoment uitzenden vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. We willen de nabestaanden de kans bieden om de naam van de overledene te laten vernoemen tijdens dit digitaal gedenk- en gebedsmoment zolang er door het coronavirus geen normale liturgische vieringen en pastorale activiteiten kunnen plaatsvinden. De Kerk wil nu staan waar ze moet staan: tussen het kruis en de verrijzenis, met troost en bemoediging, nauw verbonden met al wie zich inzet om het virus onder controle te krijgen. “’Known unto God’, staat te lezen op menig graf op een oorlogskerkhof. De Britse dichter Rudyard Kipling wilde met deze zinsnede duidelijk maken dat God niemand vergeet. Met dit initiatief willen ook wij duidelijk maken dat ieders naam is gegrifd in de palm van Gods hand”, zegt mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen.

Wie graag een familielid laat gedenken, moet ten laatste donderdagmiddag de naam van de overledene mailen naar

vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be ofvicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be.

Wie dat wil kan een foto of kindertekening voor de overledene meesturen.

Mensen nemen maar één keer afscheid van hun geliefden. Elk gebaar telt, elk woord telt. In dat kader verwijzen we u ook graag door naar de website www.wijrouwenmee.be, een mooi initiatief van de coronadenktank.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal ©️Thomas H.

Nieuw leven voor historische schooltjalk ‘Ortelius’

Het college keurde de verkoop van de historische schooltjalk Ortelius goed. Het schip werd verkocht voor één symbolische euro, maar met de nodige voorwaarden. De koper herstelt het varend erfgoed in ere en heeft concrete plannen en de nodige ervaring om dit schip een nieuw leven te geven. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, stond in voor de verkoop.

In 2019 werd gestart met de officiële verkoop van de tjalk Ortelius. Om de kandidaat-kopers een duwtje in de rug te geven en de toekomst van dit stuk varend erfgoed te verzekeren, werd de prijs verlaagd van 15.000 euro naar een symbolisch bedrag van 1 euro in combinatie met een visie voor de renovatie en toekomstige exploitatie. De ingediende voorstellen werden beoordeeld door een commissie waarin afgevaardigden van het Museum aan de Stroom (MAS), de stadshavenmeester en AG VESPA zetelen.

Het college besliste de Ortelius te verkopen aan Pieter Ghysels. “Met zijn bedrijf Atlasail heeft deze zeeman de nodige ervaring met klassieke zeilschepen en zeilreizen”, weet Fons Duchateau,  voorzitter van AG VESPA. “We zijn opgetogen over het feit dat een ervaren bedrijf dit varend erfgoed niet alleen in onze haven herstelt, maar ook voor een ruim publiek toegankelijk gaat maken.”

Pieter Ghysels: “De tjalk zal worden opgenomen in vzw de Maakschappij in Doel. Daarmee is dit varend erfgoed van dag één toegankelijk voor iedereen die er aan wil meehelpen. Dergelijk monumentaal schip terug zeewaardig maken is een grote opdracht en doe je niet alleen. De vzw beoogt het onderhouden en beschikbaar maken van erfgoed met een interactieve invulling. We zijn zeer vereerd dat de Ortelius ons wordt toevertrouwd. Het restauratieproject is een uiterst geschikt platform voor het aanleren van ambachten als hout- en staalbewerking, motormechanica, elektriciteit en zelfs loodgieterij. We hopen het zeilschip zo snel mogelijk te water te laten en in te zetten voor boottochten, opleidingen, teambuildings, schoolreizen, deelnames aan maritieme festivals, enzovoort. In 2022 mag Antwerpen voor de zevende keer de mooiste en grootste zeilschepen ter wereld verwelkomen met de internationale Tall Ships Races. Als alles goed gaat, zijn we ook van de partij.”

In samenwerking met transportfirma Aertssen zal de tjalk via uitzonderlijk vervoer over land getransporteerd worden naar de werf in Doel, dit vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. Er wordt gestreefd om de herstellingswerken binnen de twee jaar uit te voeren. De nodige materialen, kennis en mankracht zijn hiervoor aanwezig in Doel. Maar door onvoorziene omstandigheden kan dit uiteraard wel wat uitlopen. 

De ‘Ortelius’, die jaren fungeerde als schooltjalk, werd in 2005 uit de vaart genomen en is momenteel gelegen op de Droogdokkensite. Het broederschip ‘De Gerlache’ is sinds 2014 in beheer van het Museum aan de Stroom (MAS).

“Dit historisch patrimonium illustreert het rijke verleden van onze haven van Antwerpen. Het is goed nieuws dat we hier in de toekomst van kunnen blijven genieten. Bovendien is er zo weer een nieuwe stap genomen richting de heropleving van de Droogdokkensite”, zegt Annick De Ridder, schepen voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening.