Gedenkplaat onthuld voor Ann Christy

©️ Thomas Heuser

🔸Vandaag onthulde het district Berchem een gedenkbordje ter ere van zangeres Ann Christy. Christiane Leenaerts, zoals de zangeres echt noemt (Antwerpen, 22 september 1945 – Meise, 7 augustus 1984), was een Vlaams zangeres. Ze werd bekend met nummers als Gelukkig Zijn, De Roos en Dag Vreemde Man. De gedenkplaat is bevestigd aan de voormalige woning in de Jennevalstraat 18 in Berchem, waar Ann Christy een tijdlang heeft gewoond.

“Het is belangrijk dat we een grote Vlaamse zangeres als Ann Christy op een gepaste manier herdenken,” vertelt districtsburgemeester Evi Van der Planken. “Ze heeft een hele tijd in deze woning en ook wat verderop in deze Berchemse wijk gewoond. Als mooie verwijzing naar een van haar bekendste liedjes onderzoeken we verder hoe we ‘de roos’ een prominente plaats in onze wijk Vijfhoek kunnen geven.”

©️ Thomas Heuser

Luk Ferdinand – bewonderaar van Ann Christy – diende vorig jaar het verzoekschrift in voor het gedenkbordje, ondertekend door enkele bekende Antwerpenaren waaronder Warre Borgmans, Axl Peleman en Eline De Munck. “Het doet me plezier dat Ann Christy hiermee een blijvende herinnering in Berchem krijgt,” zegt Luk Ferdinand. “Ik wil ook van harte de huidige bewoners van het pand hiervoor bedanken. Ook het idee om rozen in de wijk te laten terugkeren kan ik alleen maar toejuichen. Een mooi eerbetoon aan een grote zangeres.

Straatnaam
Eind 2017 stelde stad Antwerpen vast dat er slechts een minderheid van de Antwerpse straatnamen uit vrouwennamen bestond. Niet eens één straat op tien draagt de naam van een vrouw (2017), en daar wou de stad graag verandering in brengen. Daarom voegde ze een hele schare aan vrouwen toe aan de lijst met mogelijke nieuwe straatnamen, vrouwen die de stad verdienstelijk waren geweest of bekende vrouwen met een band met de stad. Uit die lijst met ruim 60 namen, waaronder ook Ann Christy (Regattawijk op Linkeroever), kreeg o.a. danseres Jeanne Brabants de tunnel onder het Operaplein naar zich genoemd.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser

Grootschalige brandweeroefening voor Kathedraal

🔸De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is zonder twijfel één van de mooiste en bekendste gebouwen uit de Antwerpse binnenstad. Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen, het Bisdom Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen werken nauw samen om dit Unesco-werelderfgoed en haar kunstschatten optimaal te beschermen. In dat kader vond er vanmorgen een grootschalige brandweeroefening plaats.

De brandveiligheid van de talloze monumentale gebouwen in de Antwerpse binnenstad is een vaste prioriteit van Brandweer Zone Antwerpen. Ook bij het brede publiek is er, zeker na de brand van de Notre-Damekathedraal in Parijs, steeds een groter bewustzijn over monumentale gebouwen en hun vaak onschatbare inhoud.

Bij een scenario zoals de brand in Parijs is het voor de brandweer belangrijk om slagkrachtig te kunnen optreden. Een brand van die omvang vergt een grote hoeveelheid bluswater op korte tijd. Met de Schelde op een steenworp van de Handschoenmarkt, ligt die oplossing binnen handbereik. Echter: zo’n grootwatertransport (500 – 600 meter aan slangen), waarbij water wordt aangezogen om vervolgens met hoog debiet (10.000 liter/minuut door slangen met diameter 150 mm) naar de bluswagens te brengen, vergt een specifieke technische aanpak. Daarbij moet een groot aantal brandweerlieden als een geoliede machine samenwerken. Brandweer Zone Antwerpen oefent geregeld op grootwatertransport, maar vrijwel nooit in de binnenstad. De oefening van vandaag was daarom erg nuttig.

Krachtige grootdebietpompen worden aan de ‘Blauwe Steen’ ter hoogte van het reuzenrad in het Scheldewater neergelaten. Via brandslangen met grote diameter wordt het water dan over de Suikerrui naar de Handschoenmarkt en de andere straten rond de kathedraal gepompt. Daar ontvangen de ladderwagens en hoogtewerkers dit bluswater om het op hun beurt op de fictieve (dak)brand van de kathedraal te brengen. Voor deze oefening deden ze dat voorzichtig met een ‘open straal’, om geen glasramen of ornamenten te beschadigen.

Oefenen op zondag
Het tijdstip van deze oefening is niet zomaar gekozen. In de eerste plaats wil Brandweer Zone Antwerpen zo min mogelijk hinder veroorzaken. Daarom werd gekozen voor een vroege zondagmorgen. De oefening stopte ook tijdig om de lokale ondernemers en buurtbewoners, die uiteraard op voorhand geïnformeerd werden, zo weinig mogelijk te belasten en om de religieuze dienst in de kathedraal normaal te kunnen laten verlopen.

“We beseffen dat we de binnenstad hinderen maar oefenen is letterlijk van levensbelang.” – maj. Bert Brugghemans, zonecommandant

Historisch erfgoed beschermen
De grootschalige oefening van vandaag kadert in het grotere geheel om al het rijke historisch erfgoed in Antwerpen zo goed mogelijk te beschermen en op het ergste voorbereid te zijn. Brandweer Zone Antwerpen werkt nauw samen de stad (belforttoren), Provincie Antwerpen (kathedraal) en het bisdom (beheer) om de kathedraal, haar kunstschatten en haar bezoekers optimaal te beschermen. Zo werd er de afgelopen jaren extra aandacht besteed aan brandveiligheid in alle verschillende delen. De stad investeerde al 51.000 EUR in o.a. een bliksemafleider, koppeling met de branddetectie van de toren én de kathedraal zelf en het verbeteren van de toegankelijkheid. Afgelopen vrijdag keurde het stedelijke college ook nog een bestek goed voor een audit op brand, een risicoanalyse voor brand, opmaak en begeleiding van het interventiedossier en de evacuatieplannen voor de Belforttoren voor een bedrag van 60.000 EUR.

“De grootschalige oefening van vandaag kadert in het grotere geheel om al het rijke historische erfgoed in Antwerpen zo goed mogelijk te beschermen.” – Bart De Wever, zonevoorzitter BZA en burgemeester Antwerpen

Ook Provincie Antwerpen, die eigenaar is van het kerkgedeelte van de kathedraal, investeert in brandveiligheid.
🔸Gedeputeerde Luk Lemmens: “Om ervoor te zorgen dat dit kostelijke en onschatbare erfgoed goed beschermd wordt en om drama’s zoals met de Notre Dame en de kathedraal van Nantes te voorkomen, heeft provincie Antwerpen de hele brandbeveiligingsinstallatie vernieuwd en uitgebreid. Alles samen gaat het om een investering van 340.000 EUR. De kathedraal wordt nu beveiligd door 289 branddetectoren, 36 beamdetectoren, warmtecamera’s en 81 brandmeldknoppen, waarvan 4 voor onmiddellijke evacuatie. Daarnaast coördineren we de overlegmomenten met alle betrokkenen om de brandveiligheid te evalueren.”

“De kathedraal wordt nu beveiligd door 289 branddetectoren, 36 beamdetectoren, warmtecamera’s en 81 brandmeldknoppen, waarvan 4 voor onmiddellijke evacuatie. Daarnaast coördineren we de overlegmomenten met alle betrokkenen om de brandveiligheid te evalueren.” – Luk Lemmens, gedeputeerde Provincie Antwerpen

Voor deze oefening was er al kennisuitwisseling met de collega’s van de Parijse brandweer. Ze deelden hun kennis en de ervaringen van de brand in 2018. Ook was er al een oefening om de ideale opstelling van ladderwagens en hoogtewerkers te bepalen.

In het voorjaar van 2022 wordt door deze partners een nog meer uitgebreide oefening georganiseerd. Er wordt dan onder andere ook geoefend op evacuatie en crisiscommunicatie.

De oefeningen zijn ook een ideaal moment om het DIP-dossier van de kathedraal te toetsen. DIP staat voor ‘Digitale InterventiePlannen’. Via DIP komen brandweer en exploitant interactief met elkaar in contact en zijn – zoals vandaag – de digitale interventieplannen raadpleegbaar voor de brandweerploegen op het terrein. Het dossier van de O.L.Vr. Kathedraal was het allereerste dat volledig afgewerkt is. We konden hiervoor gebruik maken van de meest recente interventieplannen met technische 3D-tekeningen van de kathedraal.

De geleerde lessen uit de oefening van vandaag en die in de toekomst zullen gebruikt worden om procedures, tactieken en technieken indien nodig verder te optimaliseren.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser

Heropstart vernieuwingswerken Kielpark

©️Thomas Heuser

🔸3,5 jaar na de start van de werken hervat Woonhaven Antwerpen de vernieuwingsoperatie van de drie iconische woontorens in het Kielpark.
De nieuwe torens worden visueel een eerbetoon aan de huidige torens, technisch worden het toonbeelden op vlak van duurzaamheid. ‘Ik ben blij dat onze bewoners van de torens terug perspectief hebben.’

In november 2017 startte de renovatie van de eerste van de zestig jaar oude torens, maar in de zomer van 2018 werd duidelijk dat de draagstructuur van het gebouw onverwacht in bijzonder slechte staat was. Verschillende onderzoeken in de maanden erna maakten duidelijk dat renovatie van de torens onhaalbaar was, waarop met alle nodige instanties gezocht is naar een oplossing. Uiteindelijk viel in het najaar van 2019 de beslissing om tot vervangingsbouw over te gaan. In 2020 en begin 2021 werden de ontwerpen aangepast en nieuwe afspraken gemaakt met alle betrokken partijen. ‘Het heeft heel wat tijd gekost, maar ik ben blij dat het eerste gebouw tegen de vlakte gaat’, zegt Els van Doesburg, waarnemend voorzitter* van Woonhaven Antwerpen. ‘De bewoners van toren 2 en 3 hebben lang moeten wachten, ze krijgen nu eindelijk ook terug perspectief.’

Nieuw ontwerp, zelfde uitzicht 🏢🏢🏢
🔸‘Een van de voordelen van nieuwbouw, is dat we het aantal sociale woningen per toren kunnen behouden’, zegt Van Doesburg. ‘Bij de renovatie was slechts 72 appartementen per toren haalbaar, nu gaan we terug 96 appartementen in elke toren bouwen, zoals vandaag ook het geval is.’ De typologie van de appartementen verandert wel. Waar er vandaag alleen appartementen zijn met 1 of 3 slaapkamers, komen er in de nieuwe torens een evenredig aandeel van appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers.
De nieuwe gebouwen gaan langs buiten amper te onderscheiden zijn van wat er vandaag staat. De architecten van A33 hebben het Y-vormig grondplan van de torens hernomen en ook de gevel gaat heel gelijkaardig zijn met wat er vandaag is. Op het gelijkvloers keren de zuilen terug, opnieuw met gekleurde mozaïeken, en ook het open zicht met veel glaspartijen blijft bewaard.

©️Thomas Heuser

Energiezuinige hoogbouw
🔸Sinds januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen een E-peil hebben van 30 (https://www.vlaanderen.be/e-peil). Voor een gebouw met zestien bewoonde verdiepingen is dat minder evident dan het lijkt. ‘We gaan dit gebouw dan ook uitrusten met de meest duurzame technieken’, aldus Van Doesburg. ‘Dan heb ik het over een collectieve stookinstallatie die werkt met een warmtepomp, zonnepanelen voor elektriciteit in de gemeenschappelijke delen, extra isolatie en vloerverwarming op lage temperatuur. Duidelijke keuzes die we maken in functie van energiezuinigheid, waar ook onze bewoners hun voordeel uit zullen halen.’ Voor de mobiliteit in het gebouw komen er twee grote liften en twee gesloten traphallen. In een van de zijvleugels komt er een ruimte die gebruikt kan worden voor bewonersactiviteiten, fietsenbergingen vinden we terug in de kelder.

©️Thomas Heuser

Voor de bewoners in de andere torens is het nog even wachten op hun verhuis. ‘Ondertussen blijven we vanzelfsprekend hun wooncomfort garanderen in de oude torens, zegt Van Doesburg. ‘In toren 3, die het langst bewoond blijft, hebben we recent nog de verwarmingsinstallatie en de liften vernieuwd. En in toren 2 installeerden we een dertigtal individuele boilers.’

Afbraakwerken 🏗
🔸De afbraakwerken van de eerste toren gebeuren op een spectaculaire manier. Omdat de gebouwen te hoog zijn voor de hoogste sloopkraan, wordt aan een werfkraan een container bevestigd waarin een kleine sloopkraan zit. De voorbereidingswerken hiervoor zijn al een paar dagen bezig, normaal gezien vandaag start de effectieve sloop. Het is een standaardprocedure in de sloopsector waarvoor de nodige veiligheidsprotocollen en keuringen bestaan. De sloper verwacht tegen het bouwverlof de bovenste 5 verdiepingen op die manier gesloopt te hebben, na het bouwverlof neemt een standaard sloopkraan het over.

De huidige aannemer heeft de opdracht gekregen om de eerste twee torens te vernieuwen. De bewoners van toren 2 verhuizen normaal gezien in het voorjaar van 2024 naar het nieuwe gebouw. Voor toren 3 moet nog een aparte aanbesteding gebeuren. De volledige vernieuwing van de drie torens (288 appartementen) en twee ondergrondse parkings moet in het najaar van 2029 achter de rug zijn. De totale kostprijs van die vernieuwingsoperatie wordt geraamd op 50 miljoen euro.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.

©️Thomas Heuser

Voorstelling The Tall Ships Races 2022

©️Thomas Heuser

🔸Van 22 tot 25 juli 2022 verwelkomen stad Antwerpen en Port of Antwerp de kathedralen van de zee tijdens The Tall Ships Races 2022. Vandaag werd deze zevende editie, met focus op duurzaamheid en verbinding, officieel gelanceerd. Jongeren tussen 15 en 25 jaar die het van dichtbij willen meemaken kunnen zich inschrijven voor een traineeship. In totaal worden in België 100 trainees gerekruteerd. Voor 10 gelukkigen is er de mogelijkheid om deze zomer al aan boord te gaan van een van de schepen.

Zevende editie met focus op duurzaamheid en verbinding
⚓️ Het zal de zevende keer zijn dat The Tall Ships Races Antwerpen aandoen. De zeilwedstrijd, georganiseerd door Sail Training International, trekt honderdduizenden bezoekers van binnen en buiten de stad om de mooiste en grootste zeilschepen ter wereld te bewonderen. De vorige editie in 2016 lokte meer dan 500.000 bezoekers. Naast de schepen en de randanimatie staan dit keer ook verbinding en duurzaamheid centraal. Stad en haven worden letterlijk met elkaar verbonden omdat, naast de Scheldekaaien en het Eilandje, ook het Kattendijkdok en het Zaha Hadidplein een prominente rol krijgen. Midden op de evenementensite wordt Ecopolis ingericht, een zone waarin de innovatieve en duurzame ontwikkelingen van stad Antwerpen, Port of Antwerp en partners in de kijker staan. De nadruk op duurzaamheid wordt doorgetrokken in de materiaal- en mobiliteitskeuzes, en in de compensatie van de CO2-uitstoot door het aanplanten van bossen in Vlaanderen.

Traineeships
⚓️ Verbinding staat ook centraal bij de in totaal 3500 trainees die tijdens The Tall Ships Races van over heel de wereld meezeilen op de verschillende schepen. Ook stad Antwerpen en Port of Antwerp geven 100 jongeren tussen 15 en 25 jaar de kans om in 2022 mee aan boord te gaan op 2 trajecten: Harlingen – Antwerpen en Antwerpen – Aalborg. De trainees worden financieel ondersteund dankzij peterschappen van bedrijven en begeleid in een fondsenwervingstraject om zelf een deel van hun trip te financieren. Daarnaast krijgen 10 jongeren via een wedstrijd op sociale media de kans om deze zomer reeds aan boord te gaan als ambassadeurs van stad en haven, en deel te nemen aan een unieke zeiltocht in Europa. Alle informatie staat op tallships.antwerpen.be/kom-jij-mee-op-gratis-zeiltrip.

Koen Kennis, schepen voor toerisme: “Het is niet uit chauvinisme dat ik zeg dat aanloophaven Antwerpen voor de deelnemers aan The Tall Ships Races vaak het hoogtepunt van hun avontuur is. Er zijn niet veel steden waar ze in het historische hart van de stad kunnen aanleggen, en dat is een enorme meerwaarde voor Antwerpen. Het zicht van op de vernieuwde Scheldekaaien, met het nieuwe cruiseponton, zal ongelofelijk zijn. Bovendien hebben we een goede reputatie opgebouwd tijdens de vorige edities, en het enthousiasme bij de deelnemers om Antwerpen opnieuw aan te doen is dan ook groot. Het event zal ongetwijfeld een positieve impact hebben op het Antwerps toerisme. Laat ons de Tall Ships en hun bemanningen een warm Antwerps welkom heten.”

©️Thomas Heuser

Annick De Ridder, schepen voor haven: “De komst van The Tall Ships Races bevestigt de mooie link tussen de traditionele scheepvaart en een innovatieve wereldhaven. Jong en oud ontdekken daarbij dat het net die traditie en nautische kennis zijn, die de haven van de toekomst voortdurend vormgeven. Port of Antwerp zet daarom alle zeilen bij voor dit evenement van wereldformaat.”

©️Thomas Heuser

Balthazar Events, CEO Michel Van Aerde: “Om deze editie nog spectaculairder te maken en een unieke beleving aan te bieden, kijken we naar de ondernemerswereld. We zijn dus op zoek naar partners en extra middelen. We bieden verschillende mogelijkheden tot participatie en in al onze partnerformules is een sterke focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen aanwezig. Van de kleine KMO tot de grote adverteerder, voor elkéén bieden we zeer interessante partnermogelijkheden aan.”

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser

Misdaadauteur Pieter Aspe is overleden.

Photography ©️Thomas Heuser

🔸Dit is vanavond bevestigd door zijn uitgever. De succesauteur, bekend van de boeken over commissaris Van In, werd 68 jaar oud. De boeken rond Van In werden ook een succesvolle tv-serie onder de naam Aspe, tussen 2004 en 2014. Herbert Flack, Lucas Van den Eynde en Francesca Vanthielen speelden er de hoofdrollen, Aspe zelf figureerde meermaals.

Zijn uitgeverij, Aspe NV, zal morgen officieel communiceren.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser.

Vlaams Culinair Centrum komt naar het Loodswezen

🔸Het nieuws dat het Loodswezen aan de kaaien in Antwerpen uitverkozen werd als hoofdkwartier van het Vlaams Culinair Centrum (VCC) wordt door de Antwerpse schepen voor middenstand en toerisme Koen Kennis enthousiast onthaald. Kennis spreekt van ‘een prestigieuze invulling voor een iconisch gebouw op een unieke locatie’.

Vanmorgen kondigde Vlaams minister voor toerisme Zuhal Demir de komst van het Vlaams Culinair Centrum naar Antwerpen aan. Dit centrum wil Vlaanderen internationaal op de kaart zetten profileren als een regio van culinaire tradities en innovatie. De werking zal zich zowel richten op professionals uit de voedingssector als op het brede publiek. Zuhal Demir: ‘Wij Vlamingen zijn wereldwijd bekend om ons culinair vakmanschap. Nergens ter wereld vind je zoveel Michelinsterren als bij ons. Met de komst van een Vlaams culinair centrum in Antwerpen zullen we dat vakmanschap ook met veel trots in de Vlaamse vitrine kunnen uitstallen. We willen in Antwerpen echt een megafoon plaatsen om de sector te versterken.’

⭐️⭐️⭐️ Koen Kennis: ‘De komst van het Vlaams Culinair Centrum naar het Loodswezen is een geweldige opportuniteit voor Antwerpen’ ⭐️⭐️⭐️

Schepen voor middenstand en toerisme Koen Kennis ziet hierin de definitieve bevestiging van Antwerpen als culinaire hoofdstad van Vlaanderen: ‘Antwerpen profileert zich de laatste jaren steeds meer als culinaire reisbestemming. Je vindt in onze stad een opmerkelijk groot aantal topchefs op een relatief kleine oppervlakte. Die chefs zijn elk op hun, vaak atypische manier, echte ambassadeurs voor de stad. Daarnaast organiseren we elk jaar toonaangevende festivals als ‘Antwerpen Proeft’ en ‘Smaakmeesters’. Het is echt geen toeval dat Antwerpen op 8 juni het gala van ‘The World’s 50 Best Restaurants’ te gast heeft. Het nieuws dat het VCC zich hier vestigt, is de kers op de taart.’

Schepen Kennis spreekt van een dubbelslag voor de Scheldestad: ‘Er is niet alleen de bonus voor het toerisme en de beleving in de stad, ook het Loodswezen krijgt nieuw leven ingeblazen. Het gaat om 1 van onze meest herkenbare gebouwen, op een unieke locatie in de Scheldebocht. De Scheldekaaien en het Eilandje krijgen er een blikvanger bij: een culinair baken.’

Volgens Kennis komt dit nieuws precies op het juiste moment: ‘In Antwerpen leven 16.000 mensen rechtstreeks of onrechtstreeks van het toerisme. Het belang van die ondernemers voor de economie, de kunst- en cultuursector, de uitstraling en de beleving in de stad kan niet onderschat worden. De bevestiging van de komst van het VCC naar het Loodswezen is een echte opsteker na een toch wel moeilijke periode.’

Bedoeling is dat het Vlaams Culinair Centrum binnen drie jaar kan openen.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser

Prachtig gerenoveerd gebouw van het Rijksarchief terug open

🔸Het Rijksarchief in de Zurenborgwijk in Antwerpen opende deze week opnieuw de deuren voor het publiek. De Regie der Gebouwen voerde de afgelopen jaren grondige renovatie- en restauratiewerken uit in dit statige gebouw dat dateert uit 1905-1906. Bezoekers kunnen er (op afspraak) onder meer Antwerpse archiefbestanden uit het ancien régime en de archieven van de provincie Antwerpen raadplegen.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen: “Dit project is een mooie illustratie van het werk dat we met de Regie der Gebouwen realiseren. Bij de heropening op 6 april zal de bezoeker in de beste omstandigheden toegang hebben tot miljoenen archiefstukken. Deze renovatie laat de instandhouding en het onderhoud van ons historisch patrimonium toe, en komt tegelijkertijd ook tegemoet aan de klimaatuitdagingen dankzij het gebruik van duurzame technieken. Het Rijksarchief in Antwerpen beschikt voortaan dus over een historische, duurzame en moderne ruimte.”

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid: “Zoals aangekondigd in het regeerakkoord willen we met een totaalplan rond patrimonium en modernisering van de dienstverlening zorgen voor een nieuw elan voor de federale wetenschappelijke instellingen. In het vernieuwde Rijksarchief in Antwerpen komen deze twee doelstellingen mooi samen.”

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen: “De authentieke elementen en de grandeur van dit prachtige gebouw werden in ere hersteld. Tegelijkertijd werd het omgevormd tot een hedendaags, functioneel en comfortabel archiefgebouw. Het is ook voorzien van verschillende duurzame technieken, zoals een warmtepomp en ledverlichting. De leeszaal en de multifunctionele ruimte worden geventileerd in functie van het gemeten CO2-gehalte, zodat er ook op die manier energie kan bespaard worden.”

Karel Velle, algemeen rijksarchivaris: “Dankzij de geslaagde renovatie kan het Rijksarchief zijn rol als centrum van historische kennis en bewaarplaats van waardevol erfgoed in de wijk Zurenborg terug opnemen. Al meer dan een eeuw prijkt bovenaan op het pand een elegant bronzen vrouwenbeeld. Het stelt Clio, de muze van de geschiedenis, voor. Na meerdere jaren in een diepe slaap verzonken te zijn geweest, is de schone slaapster eindelijk ontwaakt. We kijken er naar uit om de eerste bezoekers in ons prachtig gerenoveerd gebouw in april te mogen verwelkomen!”

Historiek van de werken

🔸Het project voor de renovatie en restauratie van het gebouw werd jaren geleden opgestart. Toen de archiefbestanden sterk begonnen aan te groeien, ontstond de nood aan extra ruimte. Het Rijksarchief in Antwerpen maakte samen met de Regie der Gebouwen, de beheerder van het gebouw, plannen voor een uitbreiding en grondige verbouwingswerken.

Concreet werden twee aanpalende herenhuizen aan het archiefgebouw toegevoegd, werd de voormalige binnentuin omgevormd tot een overkoepelde leeszaal en werden er twee bijkomende ondergrondse archiefruimtes gecreëerd.

In 2007 sloot het Rijksarchief in Antwerpen zijn deuren en begonnen de ruwbouwwerken. Door een geschil tussen de oorspronkelijke aannemer en de Regie der Gebouwen liep de werf heel wat vertraging op. Begin 2019 kwam het project in een stroomversnelling. De opdracht werd toegewezen aan een nieuwe hoofdaannemer, die in mei 2019 startte met de afwerking van het gebouw en de installatie van alle technieken. De werken werden eind 2020 afgerond.

Vlot toegankelijk en comfortabel

🔸Het gebouw van het Antwerpse Rijksarchief kan weer in gebruik genomen worden. Alle publieke ruimtes (de leeszaal, bibliotheek, multifunctionele ruimte voor 80 personen, vestiaire, cafetaria, sanitair) bevinden zich op het gelijkvloers en zijn vlot toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

De voormalige binnentuin werd omgevormd tot een leeszaal met 40 zitplaatsen, waar bezoekers de archiefdocumenten in een aangename omgeving kunnen raadplegen.

Leeszaal

🔸Er zijn in totaal 19 archiefdepots voorzien, die verspreid zijn over de drie hoger gelegen verdiepingen en de twee bijkomende ondergrondse verdiepingen die werden gecreëerd. Elke (verduisterde) archiefruimte kreeg een eigen klimaatregeling, waardoor de archiefstukken in optimale omstandigheden worden bewaard.

Een hedendaags archiefgebouw met authentieke elementen

🔸In het begin van de 20ste eeuw stond het Rijksarchief in Antwerpen internationaal aangeschreven als een vooruitstrevend archiefgebouw. Dit was te danken aan de toen innovatieve technieken om de archieven te beschermen tegen brand en vocht: bijvoorbeeld de onderverdeling van de archiefdepots in compartimenten, dikke scheidingsmuren uit gewapend beton, metalen kluisdeuren, verluchtingsgaten in de buitenmuren om vocht tegen te gaan,…

De authentieke elementen van het gebouw werden zoveel mogelijk behouden: van de witte mozaïekvloer met de Belgische tricolore rand in de inkomhal, de monumentale houten voordeur met bronzen beslag, de statige ijzeren trap, de hoge plafonds in de kantoren… tot en met de originele betonnen archiefrekken en brandvrije ijzeren depotdeuren. Er werd ook bewust voor gekozen om het originele meubilair, dat dateert uit het begin van de 20ste eeuw, harmonisch in het actuele interieur te integreren.

Materialen die nieuw zijn, werden gekozen in functie van duurzaamheid en authenticiteit.

🔸Tijdens de werken werden de archiefstukken ondergebracht in het Rijksarchief in Beveren. Ook het personeel werd in Beveren tewerkgesteld.

Onmiddellijk na de voltooiing van de werken eind 2020 werd gestart met zowel de inrichting als de voorbereiding van de gigantische verhuisoperatie van de archieven. Tussen midden december 2020 en midden februari 2021 werden meer dan 11 kilometer archief en publicaties van Beveren naar Antwerpen verhuisd. Een hele klus, zeker in coronatijden!

Het Rijksarchief in Antwerpen is inmiddels klaar om eindelijk weer bezoekers te ontvangen. Aanvankelijk zal de leeszaal drie dagen per week open zijn: op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Uiteraard zullen de coronamaatregelen gevolgd worden. Zo zal men – net als in de andere Rijksarchieven – minstens 48 uur op voorhand een plaats moeten reserveren via e-mail. Om de social distancing te kunnen respecteren, is het aantal beschikbare zitplaatsen in de leeszaal beperkt. Per halve dag worden maximum 10 bezoekers in de leeszaal toegelaten.

📍Adres : Door Verstraeteplaats 5 2018 Antwerpen

Dinsdag, woensdag en vrijdag: 9u tot 16u30

(In juli en augustus: tussen 12u00 en 13u00 gesloten)

Gesloten op maandag, donderdag, zaterdag, zondag, feest- en brugdagen (en tijdens de bestandscontroleweek)

Reserveer jouw plaats in het Rijksarchief te Antwerpen via e-mail. 📧 rijksarchief.antwerpen-beveren@arch.be

Technische fiche

🔺Eigenaar: Belgische Staat

🔺Opdrachtgever: Regie der Gebouwen

🔺Gebruiker: Rijksarchief

🔺Aannemer afwerking en technieken: Floré Bouwbedrijf nv

🔺Einde van de werken: september 2020

🔺Kostprijs afwerking en technieken: ongeveer 4,5 miljoen euro (incl. BTW)

Actiegroep #redtram7 haalt slag thuis!

Goedkeuring Kernnet weldra naar Vlaamse regering met uitzondering tramnet vervoerregio Antwerpen

🔸Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit gaat het Kernnet zo snel mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse regering. Peeters: “De 15 vervoerregioraden hebben ondertussen allemaal hun vervoersplannen goedgekeurd, ook de Vlaamse Rand. Alle participanten en ambtenaren die betrokken zijn bij de vervoerregioraden en lokale besturen hebben hier heel hard aan meegewerkt, waarvoor mijn dank en appreciatie. Het Kernnet en Aanvullend Net is afgeklopt. Weldra zal ik de plannen voor het Kernnet voorleggen aan de Vlaamse regering, waar ik ook zal voorstellen om in het vervoersplan van de vervoerregio Antwerpen het tramverhaal on hold te zetten tot we meer zicht hebben op de levering van de nieuwe trams en de revisie van de PCC-trams. Ik hoop zo de bezorgdheden die er zijn weg te nemen.”

Red Tram 7

Na heel wat gesprekken tussen minister Peeters en bezorgde burgers en burgerbewegingen van tram 7 en tram 4 in de vervoerregio Antwerpen, bleek dat het draagvlak niet groot genoeg is, vooral omdat er een probleem is inzake capaciteit op bepaalde lijnen.

Op dit moment staan er heel wat investeringen voor de boeg inzake het tramnet in Antwerpen. Tussen 2019 en 2021 werden er o.a. 60 nieuwe tramtoestellen besteld, waarvan de leveringstermijn zich bevinden tussen 2022 en 2024. Tegelijk werd er aan VVM De Lijn gevraagd om een revisie te doen van de PCC-trams, de volledige revisie kent een doorlooptijd van 2021 tot en met 2026. De revisie van de PCC-trams en de levering van nieuwe trams bieden extra potentieel voor de vervoerregio Antwerpen en de modal shift in Antwerpen. Minister Peeters stelt daarom na intensief overleg met VVM De Lijn voor om het tramnet pas te implementeren zodra er voldoende oude PCC-trams gereviseerd zijn en voldoende nieuwe trams geleverd zijn. Peeters zal met dit voorstel naar de Vlaamse regering stappen wanneer ook de andere plannen van het Kernnet worden voorgelegd. Alle andere onderdelen van het vervoersplan voor de vervoersregio Antwerpen kunnen van start gaan op 1 januari 2022.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser

Tanguy Ottomer start petitie om Handelsbeurs open te houden

“Lieve Antwerpenaren, erfgoed-liefhebbers, geschiedenisvrienden: laten we de verzuring hier eindigen aub!”

🔸Tanguy Ottomer, stadsgids en ambassadeur van restaurant Fiera reageert erg aangedaan op het bericht dat enkele buurtbewoners rondom de Handelsbeurs hun slag hebben thuis gehaald om de vergunning te laten schorsen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb)

Tanguy: ‘De Handelsbeurs van Antwerpen is de Moeder der beurzen in de wereld. Hier werden grote leiders, koningen en vedetten ontvangen op allerhande events en dit reeds bijna vijf eeuwen lang. De mooiste momenten van den Antwerpenaar hebben hier plaatsgevonden: blijde intredes, grote banketten, Huwelijken, bevrijdingsfeesten etc. Helaas, er is één persoon die deze rijke geschiedenis graag wilt stoppen. Laat dit niet gebeuren en teken en deel deze petitie!, want dit is pure zuurheid!’

Rond 14:00 tekenden er reeds bijna 800 mensen de petitie!

✍🏻 https://bit.ly/3r40BkZ

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser

Het Militair Hospitaal van Antwerpen. Aspecten van het dagelijks leven, 1919–1939

 

🔸Een blik in onze boekenkast bevestigd het… over de rijke geschiedenis van het Militair Hospitaal in Antwerpen was tot nu nauwelijks iets geschreven, … tot nu! Dit rijk gedocumenteerde pionierswerk brengt daar verandering in.

Auteur Johan Proot neemt de lezer op sleeptouw naar het dagelijks leven op de site in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. Op basis van talloze onuitgegeven bronnen in het Legermuseum vertelt hij hoe deze besloten wijk was georganiseerd en hoe het Militair Hospitaal werd beheerd. Daarbij schenkt hij ook aandacht aan de vrouwen op de site en beschrijft hij hoe het bestuur omging met oorlogsslachtoffers en mensen met beperkingen.

Dit intrigerende verhaal is geïllustreerd met meer dan honderd tekeningen, plannen en foto’s, waarvan de meeste hier in dit boek voor het eerst worden gepubliceerd.

Johan Proot woont sinds 2013 in het Groen Kwartier. Gefascineerd door deze plek, verricht hij al zes jaar onderzoek naar de geschiedenis van het Militair Hospitaal van Antwerpen.

Bestel het boek nu! 🛒

🔸Wie interesse heeft kan het boek nu bestellen aan de lanceringsprijs van €23,90* (tot 30 juni) door een e-mail te sturen naar: goran.proot@gmail.com, met als onderwerp: ‘Boek Militair Hospitaal’. U ontvangt dan de betalingsgegevens. Vanaf 1 juli kost het boek €29,90*

*zonder verzendingskosten, woon je in de buurt van het Groen Kwartier, dan worden de bestellingen gratis bezorgd!

👁‍🗨

Auteur Johan Proot

ISBN 9789464332292 – 280 blz.

Het boek is een uitgave in eigen beheer