Heropstart vernieuwingswerken Kielpark

©️Thomas Heuser

🔸3,5 jaar na de start van de werken hervat Woonhaven Antwerpen de vernieuwingsoperatie van de drie iconische woontorens in het Kielpark.
De nieuwe torens worden visueel een eerbetoon aan de huidige torens, technisch worden het toonbeelden op vlak van duurzaamheid. ‘Ik ben blij dat onze bewoners van de torens terug perspectief hebben.’

In november 2017 startte de renovatie van de eerste van de zestig jaar oude torens, maar in de zomer van 2018 werd duidelijk dat de draagstructuur van het gebouw onverwacht in bijzonder slechte staat was. Verschillende onderzoeken in de maanden erna maakten duidelijk dat renovatie van de torens onhaalbaar was, waarop met alle nodige instanties gezocht is naar een oplossing. Uiteindelijk viel in het najaar van 2019 de beslissing om tot vervangingsbouw over te gaan. In 2020 en begin 2021 werden de ontwerpen aangepast en nieuwe afspraken gemaakt met alle betrokken partijen. ‘Het heeft heel wat tijd gekost, maar ik ben blij dat het eerste gebouw tegen de vlakte gaat’, zegt Els van Doesburg, waarnemend voorzitter* van Woonhaven Antwerpen. ‘De bewoners van toren 2 en 3 hebben lang moeten wachten, ze krijgen nu eindelijk ook terug perspectief.’

Nieuw ontwerp, zelfde uitzicht 🏢🏢🏢
🔸‘Een van de voordelen van nieuwbouw, is dat we het aantal sociale woningen per toren kunnen behouden’, zegt Van Doesburg. ‘Bij de renovatie was slechts 72 appartementen per toren haalbaar, nu gaan we terug 96 appartementen in elke toren bouwen, zoals vandaag ook het geval is.’ De typologie van de appartementen verandert wel. Waar er vandaag alleen appartementen zijn met 1 of 3 slaapkamers, komen er in de nieuwe torens een evenredig aandeel van appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers.
De nieuwe gebouwen gaan langs buiten amper te onderscheiden zijn van wat er vandaag staat. De architecten van A33 hebben het Y-vormig grondplan van de torens hernomen en ook de gevel gaat heel gelijkaardig zijn met wat er vandaag is. Op het gelijkvloers keren de zuilen terug, opnieuw met gekleurde mozaïeken, en ook het open zicht met veel glaspartijen blijft bewaard.

©️Thomas Heuser

Energiezuinige hoogbouw
🔸Sinds januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen een E-peil hebben van 30 (https://www.vlaanderen.be/e-peil). Voor een gebouw met zestien bewoonde verdiepingen is dat minder evident dan het lijkt. ‘We gaan dit gebouw dan ook uitrusten met de meest duurzame technieken’, aldus Van Doesburg. ‘Dan heb ik het over een collectieve stookinstallatie die werkt met een warmtepomp, zonnepanelen voor elektriciteit in de gemeenschappelijke delen, extra isolatie en vloerverwarming op lage temperatuur. Duidelijke keuzes die we maken in functie van energiezuinigheid, waar ook onze bewoners hun voordeel uit zullen halen.’ Voor de mobiliteit in het gebouw komen er twee grote liften en twee gesloten traphallen. In een van de zijvleugels komt er een ruimte die gebruikt kan worden voor bewonersactiviteiten, fietsenbergingen vinden we terug in de kelder.

©️Thomas Heuser

Voor de bewoners in de andere torens is het nog even wachten op hun verhuis. ‘Ondertussen blijven we vanzelfsprekend hun wooncomfort garanderen in de oude torens, zegt Van Doesburg. ‘In toren 3, die het langst bewoond blijft, hebben we recent nog de verwarmingsinstallatie en de liften vernieuwd. En in toren 2 installeerden we een dertigtal individuele boilers.’

Afbraakwerken 🏗
🔸De afbraakwerken van de eerste toren gebeuren op een spectaculaire manier. Omdat de gebouwen te hoog zijn voor de hoogste sloopkraan, wordt aan een werfkraan een container bevestigd waarin een kleine sloopkraan zit. De voorbereidingswerken hiervoor zijn al een paar dagen bezig, normaal gezien vandaag start de effectieve sloop. Het is een standaardprocedure in de sloopsector waarvoor de nodige veiligheidsprotocollen en keuringen bestaan. De sloper verwacht tegen het bouwverlof de bovenste 5 verdiepingen op die manier gesloopt te hebben, na het bouwverlof neemt een standaard sloopkraan het over.

De huidige aannemer heeft de opdracht gekregen om de eerste twee torens te vernieuwen. De bewoners van toren 2 verhuizen normaal gezien in het voorjaar van 2024 naar het nieuwe gebouw. Voor toren 3 moet nog een aparte aanbesteding gebeuren. De volledige vernieuwing van de drie torens (288 appartementen) en twee ondergrondse parkings moet in het najaar van 2029 achter de rug zijn. De totale kostprijs van die vernieuwingsoperatie wordt geraamd op 50 miljoen euro.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.

©️Thomas Heuser

Vlaams Culinair Centrum komt naar het Loodswezen

🔸Het nieuws dat het Loodswezen aan de kaaien in Antwerpen uitverkozen werd als hoofdkwartier van het Vlaams Culinair Centrum (VCC) wordt door de Antwerpse schepen voor middenstand en toerisme Koen Kennis enthousiast onthaald. Kennis spreekt van ‘een prestigieuze invulling voor een iconisch gebouw op een unieke locatie’.

Vanmorgen kondigde Vlaams minister voor toerisme Zuhal Demir de komst van het Vlaams Culinair Centrum naar Antwerpen aan. Dit centrum wil Vlaanderen internationaal op de kaart zetten profileren als een regio van culinaire tradities en innovatie. De werking zal zich zowel richten op professionals uit de voedingssector als op het brede publiek. Zuhal Demir: ‘Wij Vlamingen zijn wereldwijd bekend om ons culinair vakmanschap. Nergens ter wereld vind je zoveel Michelinsterren als bij ons. Met de komst van een Vlaams culinair centrum in Antwerpen zullen we dat vakmanschap ook met veel trots in de Vlaamse vitrine kunnen uitstallen. We willen in Antwerpen echt een megafoon plaatsen om de sector te versterken.’

⭐️⭐️⭐️ Koen Kennis: ‘De komst van het Vlaams Culinair Centrum naar het Loodswezen is een geweldige opportuniteit voor Antwerpen’ ⭐️⭐️⭐️

Schepen voor middenstand en toerisme Koen Kennis ziet hierin de definitieve bevestiging van Antwerpen als culinaire hoofdstad van Vlaanderen: ‘Antwerpen profileert zich de laatste jaren steeds meer als culinaire reisbestemming. Je vindt in onze stad een opmerkelijk groot aantal topchefs op een relatief kleine oppervlakte. Die chefs zijn elk op hun, vaak atypische manier, echte ambassadeurs voor de stad. Daarnaast organiseren we elk jaar toonaangevende festivals als ‘Antwerpen Proeft’ en ‘Smaakmeesters’. Het is echt geen toeval dat Antwerpen op 8 juni het gala van ‘The World’s 50 Best Restaurants’ te gast heeft. Het nieuws dat het VCC zich hier vestigt, is de kers op de taart.’

Schepen Kennis spreekt van een dubbelslag voor de Scheldestad: ‘Er is niet alleen de bonus voor het toerisme en de beleving in de stad, ook het Loodswezen krijgt nieuw leven ingeblazen. Het gaat om 1 van onze meest herkenbare gebouwen, op een unieke locatie in de Scheldebocht. De Scheldekaaien en het Eilandje krijgen er een blikvanger bij: een culinair baken.’

Volgens Kennis komt dit nieuws precies op het juiste moment: ‘In Antwerpen leven 16.000 mensen rechtstreeks of onrechtstreeks van het toerisme. Het belang van die ondernemers voor de economie, de kunst- en cultuursector, de uitstraling en de beleving in de stad kan niet onderschat worden. De bevestiging van de komst van het VCC naar het Loodswezen is een echte opsteker na een toch wel moeilijke periode.’

Bedoeling is dat het Vlaams Culinair Centrum binnen drie jaar kan openen.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser

Prachtig gerenoveerd gebouw van het Rijksarchief terug open

🔸Het Rijksarchief in de Zurenborgwijk in Antwerpen opende deze week opnieuw de deuren voor het publiek. De Regie der Gebouwen voerde de afgelopen jaren grondige renovatie- en restauratiewerken uit in dit statige gebouw dat dateert uit 1905-1906. Bezoekers kunnen er (op afspraak) onder meer Antwerpse archiefbestanden uit het ancien régime en de archieven van de provincie Antwerpen raadplegen.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen: “Dit project is een mooie illustratie van het werk dat we met de Regie der Gebouwen realiseren. Bij de heropening op 6 april zal de bezoeker in de beste omstandigheden toegang hebben tot miljoenen archiefstukken. Deze renovatie laat de instandhouding en het onderhoud van ons historisch patrimonium toe, en komt tegelijkertijd ook tegemoet aan de klimaatuitdagingen dankzij het gebruik van duurzame technieken. Het Rijksarchief in Antwerpen beschikt voortaan dus over een historische, duurzame en moderne ruimte.”

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid: “Zoals aangekondigd in het regeerakkoord willen we met een totaalplan rond patrimonium en modernisering van de dienstverlening zorgen voor een nieuw elan voor de federale wetenschappelijke instellingen. In het vernieuwde Rijksarchief in Antwerpen komen deze twee doelstellingen mooi samen.”

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen: “De authentieke elementen en de grandeur van dit prachtige gebouw werden in ere hersteld. Tegelijkertijd werd het omgevormd tot een hedendaags, functioneel en comfortabel archiefgebouw. Het is ook voorzien van verschillende duurzame technieken, zoals een warmtepomp en ledverlichting. De leeszaal en de multifunctionele ruimte worden geventileerd in functie van het gemeten CO2-gehalte, zodat er ook op die manier energie kan bespaard worden.”

Karel Velle, algemeen rijksarchivaris: “Dankzij de geslaagde renovatie kan het Rijksarchief zijn rol als centrum van historische kennis en bewaarplaats van waardevol erfgoed in de wijk Zurenborg terug opnemen. Al meer dan een eeuw prijkt bovenaan op het pand een elegant bronzen vrouwenbeeld. Het stelt Clio, de muze van de geschiedenis, voor. Na meerdere jaren in een diepe slaap verzonken te zijn geweest, is de schone slaapster eindelijk ontwaakt. We kijken er naar uit om de eerste bezoekers in ons prachtig gerenoveerd gebouw in april te mogen verwelkomen!”

Historiek van de werken

🔸Het project voor de renovatie en restauratie van het gebouw werd jaren geleden opgestart. Toen de archiefbestanden sterk begonnen aan te groeien, ontstond de nood aan extra ruimte. Het Rijksarchief in Antwerpen maakte samen met de Regie der Gebouwen, de beheerder van het gebouw, plannen voor een uitbreiding en grondige verbouwingswerken.

Concreet werden twee aanpalende herenhuizen aan het archiefgebouw toegevoegd, werd de voormalige binnentuin omgevormd tot een overkoepelde leeszaal en werden er twee bijkomende ondergrondse archiefruimtes gecreëerd.

In 2007 sloot het Rijksarchief in Antwerpen zijn deuren en begonnen de ruwbouwwerken. Door een geschil tussen de oorspronkelijke aannemer en de Regie der Gebouwen liep de werf heel wat vertraging op. Begin 2019 kwam het project in een stroomversnelling. De opdracht werd toegewezen aan een nieuwe hoofdaannemer, die in mei 2019 startte met de afwerking van het gebouw en de installatie van alle technieken. De werken werden eind 2020 afgerond.

Vlot toegankelijk en comfortabel

🔸Het gebouw van het Antwerpse Rijksarchief kan weer in gebruik genomen worden. Alle publieke ruimtes (de leeszaal, bibliotheek, multifunctionele ruimte voor 80 personen, vestiaire, cafetaria, sanitair) bevinden zich op het gelijkvloers en zijn vlot toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

De voormalige binnentuin werd omgevormd tot een leeszaal met 40 zitplaatsen, waar bezoekers de archiefdocumenten in een aangename omgeving kunnen raadplegen.

Leeszaal

🔸Er zijn in totaal 19 archiefdepots voorzien, die verspreid zijn over de drie hoger gelegen verdiepingen en de twee bijkomende ondergrondse verdiepingen die werden gecreëerd. Elke (verduisterde) archiefruimte kreeg een eigen klimaatregeling, waardoor de archiefstukken in optimale omstandigheden worden bewaard.

Een hedendaags archiefgebouw met authentieke elementen

🔸In het begin van de 20ste eeuw stond het Rijksarchief in Antwerpen internationaal aangeschreven als een vooruitstrevend archiefgebouw. Dit was te danken aan de toen innovatieve technieken om de archieven te beschermen tegen brand en vocht: bijvoorbeeld de onderverdeling van de archiefdepots in compartimenten, dikke scheidingsmuren uit gewapend beton, metalen kluisdeuren, verluchtingsgaten in de buitenmuren om vocht tegen te gaan,…

De authentieke elementen van het gebouw werden zoveel mogelijk behouden: van de witte mozaïekvloer met de Belgische tricolore rand in de inkomhal, de monumentale houten voordeur met bronzen beslag, de statige ijzeren trap, de hoge plafonds in de kantoren… tot en met de originele betonnen archiefrekken en brandvrije ijzeren depotdeuren. Er werd ook bewust voor gekozen om het originele meubilair, dat dateert uit het begin van de 20ste eeuw, harmonisch in het actuele interieur te integreren.

Materialen die nieuw zijn, werden gekozen in functie van duurzaamheid en authenticiteit.

🔸Tijdens de werken werden de archiefstukken ondergebracht in het Rijksarchief in Beveren. Ook het personeel werd in Beveren tewerkgesteld.

Onmiddellijk na de voltooiing van de werken eind 2020 werd gestart met zowel de inrichting als de voorbereiding van de gigantische verhuisoperatie van de archieven. Tussen midden december 2020 en midden februari 2021 werden meer dan 11 kilometer archief en publicaties van Beveren naar Antwerpen verhuisd. Een hele klus, zeker in coronatijden!

Het Rijksarchief in Antwerpen is inmiddels klaar om eindelijk weer bezoekers te ontvangen. Aanvankelijk zal de leeszaal drie dagen per week open zijn: op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Uiteraard zullen de coronamaatregelen gevolgd worden. Zo zal men – net als in de andere Rijksarchieven – minstens 48 uur op voorhand een plaats moeten reserveren via e-mail. Om de social distancing te kunnen respecteren, is het aantal beschikbare zitplaatsen in de leeszaal beperkt. Per halve dag worden maximum 10 bezoekers in de leeszaal toegelaten.

📍Adres : Door Verstraeteplaats 5 2018 Antwerpen

Dinsdag, woensdag en vrijdag: 9u tot 16u30

(In juli en augustus: tussen 12u00 en 13u00 gesloten)

Gesloten op maandag, donderdag, zaterdag, zondag, feest- en brugdagen (en tijdens de bestandscontroleweek)

Reserveer jouw plaats in het Rijksarchief te Antwerpen via e-mail. 📧 rijksarchief.antwerpen-beveren@arch.be

Technische fiche

🔺Eigenaar: Belgische Staat

🔺Opdrachtgever: Regie der Gebouwen

🔺Gebruiker: Rijksarchief

🔺Aannemer afwerking en technieken: Floré Bouwbedrijf nv

🔺Einde van de werken: september 2020

🔺Kostprijs afwerking en technieken: ongeveer 4,5 miljoen euro (incl. BTW)

Actiegroep #redtram7 haalt slag thuis!

Goedkeuring Kernnet weldra naar Vlaamse regering met uitzondering tramnet vervoerregio Antwerpen

🔸Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit gaat het Kernnet zo snel mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse regering. Peeters: “De 15 vervoerregioraden hebben ondertussen allemaal hun vervoersplannen goedgekeurd, ook de Vlaamse Rand. Alle participanten en ambtenaren die betrokken zijn bij de vervoerregioraden en lokale besturen hebben hier heel hard aan meegewerkt, waarvoor mijn dank en appreciatie. Het Kernnet en Aanvullend Net is afgeklopt. Weldra zal ik de plannen voor het Kernnet voorleggen aan de Vlaamse regering, waar ik ook zal voorstellen om in het vervoersplan van de vervoerregio Antwerpen het tramverhaal on hold te zetten tot we meer zicht hebben op de levering van de nieuwe trams en de revisie van de PCC-trams. Ik hoop zo de bezorgdheden die er zijn weg te nemen.”

Red Tram 7

Na heel wat gesprekken tussen minister Peeters en bezorgde burgers en burgerbewegingen van tram 7 en tram 4 in de vervoerregio Antwerpen, bleek dat het draagvlak niet groot genoeg is, vooral omdat er een probleem is inzake capaciteit op bepaalde lijnen.

Op dit moment staan er heel wat investeringen voor de boeg inzake het tramnet in Antwerpen. Tussen 2019 en 2021 werden er o.a. 60 nieuwe tramtoestellen besteld, waarvan de leveringstermijn zich bevinden tussen 2022 en 2024. Tegelijk werd er aan VVM De Lijn gevraagd om een revisie te doen van de PCC-trams, de volledige revisie kent een doorlooptijd van 2021 tot en met 2026. De revisie van de PCC-trams en de levering van nieuwe trams bieden extra potentieel voor de vervoerregio Antwerpen en de modal shift in Antwerpen. Minister Peeters stelt daarom na intensief overleg met VVM De Lijn voor om het tramnet pas te implementeren zodra er voldoende oude PCC-trams gereviseerd zijn en voldoende nieuwe trams geleverd zijn. Peeters zal met dit voorstel naar de Vlaamse regering stappen wanneer ook de andere plannen van het Kernnet worden voorgelegd. Alle andere onderdelen van het vervoersplan voor de vervoersregio Antwerpen kunnen van start gaan op 1 januari 2022.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser

Tanguy Ottomer start petitie om Handelsbeurs open te houden

“Lieve Antwerpenaren, erfgoed-liefhebbers, geschiedenisvrienden: laten we de verzuring hier eindigen aub!”

🔸Tanguy Ottomer, stadsgids en ambassadeur van restaurant Fiera reageert erg aangedaan op het bericht dat enkele buurtbewoners rondom de Handelsbeurs hun slag hebben thuis gehaald om de vergunning te laten schorsen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb)

Tanguy: ‘De Handelsbeurs van Antwerpen is de Moeder der beurzen in de wereld. Hier werden grote leiders, koningen en vedetten ontvangen op allerhande events en dit reeds bijna vijf eeuwen lang. De mooiste momenten van den Antwerpenaar hebben hier plaatsgevonden: blijde intredes, grote banketten, Huwelijken, bevrijdingsfeesten etc. Helaas, er is één persoon die deze rijke geschiedenis graag wilt stoppen. Laat dit niet gebeuren en teken en deel deze petitie!, want dit is pure zuurheid!’

Rond 14:00 tekenden er reeds bijna 800 mensen de petitie!

✍🏻 https://bit.ly/3r40BkZ

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser

Het Militair Hospitaal van Antwerpen. Aspecten van het dagelijks leven, 1919–1939

 

🔸Een blik in onze boekenkast bevestigd het… over de rijke geschiedenis van het Militair Hospitaal in Antwerpen was tot nu nauwelijks iets geschreven, … tot nu! Dit rijk gedocumenteerde pionierswerk brengt daar verandering in.

Auteur Johan Proot neemt de lezer op sleeptouw naar het dagelijks leven op de site in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. Op basis van talloze onuitgegeven bronnen in het Legermuseum vertelt hij hoe deze besloten wijk was georganiseerd en hoe het Militair Hospitaal werd beheerd. Daarbij schenkt hij ook aandacht aan de vrouwen op de site en beschrijft hij hoe het bestuur omging met oorlogsslachtoffers en mensen met beperkingen.

Dit intrigerende verhaal is geïllustreerd met meer dan honderd tekeningen, plannen en foto’s, waarvan de meeste hier in dit boek voor het eerst worden gepubliceerd.

Johan Proot woont sinds 2013 in het Groen Kwartier. Gefascineerd door deze plek, verricht hij al zes jaar onderzoek naar de geschiedenis van het Militair Hospitaal van Antwerpen.

Bestel het boek nu! 🛒

🔸Wie interesse heeft kan het boek nu bestellen aan de lanceringsprijs van €23,90* (tot 30 juni) door een e-mail te sturen naar: goran.proot@gmail.com, met als onderwerp: ‘Boek Militair Hospitaal’. U ontvangt dan de betalingsgegevens. Vanaf 1 juli kost het boek €29,90*

*zonder verzendingskosten, woon je in de buurt van het Groen Kwartier, dan worden de bestellingen gratis bezorgd!

👁‍🗨

Auteur Johan Proot

ISBN 9789464332292 – 280 blz.

Het boek is een uitgave in eigen beheer

Bloedserieus in de Handelsbeurs

Rode Kruis rekent op Antwerpse studenten om bloedvoorraad op peil te houden, en strijkt neer in de Handelsbeurs 🩸

🔸Naar goede gewoonte slaan Rode Kruis-Vlaanderen en de Antwerpse studenten de handen in elkaar voor de organisatie van BLOEDSERIEUS, een bloedinzameling door én voor studenten. Ook in tijden van corona zijn én blijven bloeddonaties van levensbelang. Rode Kruis-Vlaanderen benadrukt het belang van de Bloedserieuscampagne, jaarlijks goed voor meer dan 10.000 donaties.

Twee keer per jaar organiseert Rode Kruis-Vlaanderen samen met studenten ‘Bloedserieus’, een bloedinzamelingsactie in de verschillende studentensteden. “De Bloedserieuscampagne is jaar na jaar een succes en vormt een heel belangrijk aandeel van het totaal aantal bloeddonaties die de bloedvoorraad een enorme boost kunnen geven,” vertelt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. Tijdens de vierdaagse Bloedserieuscampagne, rekent het Rode Kruis op zo’n 600 Antwerpse studenten die nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden en ziekenhuizen te kunnen voorzien van voldoende bloedproducten.

Bloedinzameling in alle veiligheid

🔸Door de strenge coronamaatregelen in universiteiten en hogescholen zijn minder studenten aanwezig op de campus. “Op dit moment is de bloedvoorraad stabiel maar we hebben elke donatie nodig om die zo te houden en alle patiënten te blijven helpen. Daarom deze warme oproep naar Antwerpse studenten om letterlijk uit hun kot te komen om te doneren,” zegt Testelmans. Als extra motivatie krijgen donoren achteraf een goed gevulde goodiebag en een coronaproof dessertenbuffet!

Bloedinzamelingen gebeuren altijd in een veilige omgeving waarbij alle maatregelen strikt worden nageleefd. Zo is het maken van een afspraak verplicht, wordt alles regelmatig ontsmet en staan de afnamebedden verder uit elkaar. De organisatie rekent – nu meer dan ooit – op de komst van studenten. “Door de coronamaatregelen zijn we massaal van thuis uit aan het werken waardoor bloedinzamelingen bij bedrijven niet langer plaatsvinden en we hier een groot aantal donaties mislopen”, vertelt Testelmans. De Bloedserieusactie mag zich dan wel op studenten richten, iedereen die in de buurt is, is van harte welkom!

Geef ‘ns plasma 🩸

🔸Hoewel bloed geven veruit het meest gekend is, zijn ook plasmadonaties van levensbelang. Plasma is het vloeibare deel van je bloed waarin proteïnen, zouten en mineralen opgelost zijn. Het wordt onder andere toegediend aan kankerpatiënten, mensen met een immuunstoornis of bij stollingsproblemen. Omdat de toestellen om plasma af te nemen niet kunnen vervoerd worden, kan je enkel plasma geven in een donorcentrum. Daarom vindt de Bloedserieusactie – naast de Handeslbeurs – ook plaats in het donorcentrum van Edegem en moedigt ze zo studenten aan om kennis te maken met plasmadonaties.

Donorcentrum Edegem

🩸Van 8 tot en met 11 maart tussen 10u en 18u30 vat Bloedserieus in het donorcentrum in Edegem (Drie Eikenstraat 655, naast spoed UZA). Meer informatie en reserveren kan via http://www.bloedserieus.be.

Handelsbeurs Antwerpen

🩸Op 10 maart zal er een extra bloedinzameling georganiseerd worden van 12u tot 15u en van 15u30 tot 18u30 in de Handelsbeurs (Twaalfmaandenstraat). Ook hier is het maken van een afspraak verplicht via http://www.bloedserieus.be

Tip : Bezoek meteen de leuke LEGO expo BRICKS IN THE CITY die nog tot 18 april loopt!

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.

REAL BODIES zoomt in maart in op kanker en kankeronderzoek

Expositie wegens succes verlengd tot 24 mei

🔸Sinds de opening midden december bezochten al meer dan 25.000 bezoekers in coronaveilige omstandigheden de spraakmakende expositie REAL BODIES in het Hospitality Center van het Sportpaleis. “Omdat de belangstelling blijft aanhouden, wordt de expositie verlengd tot en met pinkstermaandag 24 mei”, kondigt Jan Van Esbroeck, CEO van Sportpaleis Group aan.

REAL BODIES zoomt in maart in op kanker en kankeronderzoek. Het initiatief krijgt de steun van Damya Laoui, Prof. Dr. ir.Team-leader Tumor Immunology aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en Vrije Universiteit Brussel (VUB). De hele maand wordt ook geld ingezameld ten voordele van Kom op tegen Kanker. REAL BODIES voegt dus deze maand een extra laag aan de expositie toe door aandacht te besteden aan kanker en kankeronderzoek. Dit gebeurt door in de tentoonstellingsruimte op een imposante muur relevante feiten en cijfers over de ziekte te tonen.

“Mijn passie voor het menselijk lichaam is meteen ook mijn drijvende kracht”

Het initiatief ten voordele van Kom op tegen Kanker krijgt de steun van Prof. Dr. ir. Damya Laoui. “Ik waardeer het erg dat de expo Real Bodies in de maand maart extra sensibiliseert rond kanker en hiervoor samenwerkt met Kom op tegen Kanker. Mijn passie voor het menselijk lichaam is een drijvende kracht voor het uitvoeren van mijn onderzoek naar nieuwe kankertherapieën, dat mede door Kom op tegen Kanker wordt gesteund. Deze passie vind ik ook terug in de expo Real Bodies, die je toelaat om de complexiteit en de schoonheid van ons lichaam te bewonderen”, vertelt Damya. In haar onderzoek legt ze de focus op mechanismen om kankerprogressie af te remmen. Zo ontwikkelde Damya Laoui’s team een anti-kankervaccin gebaseerd op lichaamseigen tumor-afgeleide cellen.

Scan de QR-code en doe een micro-donatie 🪙📲

🔸De geldinzamelactie steunen kan al met een micro-donatie vanaf 2 euro. Dankzij de samenwerking met de betaal-app Payconic by Bancontact kan je door het scannen van een QR-code op een eenvoudige manier al een klein bedrag schenken. Deze QR-code vind je op de expo zelf, maar ook hieronder. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

REAL BODIES, de fascinerende expositie rond het menselijk lichaam, loopt nog tot en met pinkstermaandag 24 mei 2021 in het Hospitality Center van het Antwerps Sportpaleis. De expo is geopend van woensdag tot en met zondag, op weekdagen telkens van 10 tot 18 uur (laatste toegang om 17 uur), in het weekend van 9 tot 20 uur (laatste toegang om 19 uur). Tijdens de paasvakantie is de expo alle dagen geopend van 9 tot 20 uur. De expo werkt met een beperkte capaciteit door middel van tijdsloten.

🎟 Tickets zijn enkel online te koop via http://www.teleticketservice.com

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.

Prof. Dr. Damya Laoui. (Foto ©️Thomas H.)

Potten, pannen en pollepels. Vreedzaam horeca-protest op Steenplein

🔸Enkele initiatiefnemers uit de Antwerpse horeca riepen via sociale media op om vanavond met collega’s, werknemers en sympathisanten bijeen te komen om hun stemmen te laten horen en om eindelijk perspectief voor hun sector te krijgen.

De organisatie licht toe: “Wij hebben genoeg gezwegen en velen zien het einde van de tunnel niet meer. Het is hoogtijd geworden om elkaar te steunen in deze moeilijke periode. Daarom dat we deze protestactie zijn gestart.”

Om 20:00 uur verzamelden een tweehonderdtal protestvoerders op de Suikerrui. De politie maande de betogers aan om ook het Steenplein te gebruiken om de afstand tussen de actievoerders te kunnen garanderen. Er was met aandrang gevraagd om de geldende covid maatregelen op te volgen. De politie was zichtbaar aanwezig, maar moest op geen enkel ogenblik ingrijpen.

De woordvoerder van burgemeester Bart De Wever bevestigde aan Antwerpen Lokaal dat deze toestemming gaf voor deze vreedzame protestactie. Alles verliep rustig vanavond. De initiatiefnemers sluiten niet uit dat er eventueel nog grotere acties in Brussel kunnen volgen.

Beeld 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas Heuser

Brabantse vlag boven Het Steen gehesen

🔸Om te vieren dat de afwerking van Het Steen in zicht komt, is vanochtend alvast de Brabantse Leeuw boven het oudste gebouw van de stad opnieuw gehesen door schepen van toerisme Koen Kennis. Een bijzondere vlag die niet enkel de nakende heropening van Het Steen aangeeft, maar ook duidelijk maakt dat 800 jaar geleden stadsrechten aan Antwerpen toegekend werden. Deze stadsrechten werden verleend door Hendrik I, hertog van Brabant (1190-1235). Onder zijn hertogschap heeft de stad Antwerpen zich de Brabantse leeuw eigen gemaakt en wapperde de vlag eeuwenlang boven de burcht.

Later dit jaar zal Het Steen na zijn renovatie opnieuw in gebruik genomen worden als onthaalcentrum voor inwoners en bezoekers van Antwerpen.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.